342,4 triệu lượt tên miền đã được đăng ký trong quý III

(ĐTTD) Đó là công bố mới nhất vừa được VeriSign, Inc. (NASDAQ: VRSN), công ty hàng đầu trên thế giới về tên miền và an ninh mạng đưa ra.

Theo đó, chỉ trong quý 3 năm 2018, toàn thế giới đã có khoảng 342,4 triệu tên miền được đăng ký bao gồm tất cả các tên miền cấp cao (Top-level Domain - TLD), tăng thêm khoảng 2,6 triệu lượt, tương đương mức tăng 0,8% so với quý trước.1,2 Số lượt đăng ký đã tăng lên khoảng 11,7 triệu, tương ứng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Với tổng số lượt đăng ký các tên miền cấp cao .com và .net đạt khoảng 151,7 triệu lượt trong cơ sở tên miền3 tính đến cuối quý 3 năm 2018, tăng khoảng 2 triệu lượt tương đương 1,3% so với quý trước, và tăng khoảng 5,9 triệu lượt tương ứng 4% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đến ngày 30/9/2018, cơ sở các tên miền đã đăng ký dạng .com đạt 137,6 triệu, trong khi tên miền dạng .net đạt 14,1 triệu.

Tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net mới là 9,5 tính đến cuối quý 3 năm 2018. Cùng kỳ năm ngoái, tổng số lượt đăng ký tên miền .com và .net đạt 8,9 triệu.

ĐTTD