API cảnh báo lây nhiễm đã chính thức có trên iOS và Android

(ĐTTD) Nhằm hỗ trợ các cơ quan y tế cộng đồng nhanh chóng phát hiện ra các nguy cơ lây nhiễm, Apple và Google đã hợp tác phát triển công nghệ Cảnh báo Lây nhiễm.

Chương trình hợp tác này đã được cả hai công ty tuyên bố trước đây vài tuần, và đến hôm nay, sau thời gian nghiên cứu và thử nghiệm, API đã chính thức có mặt trên iOS và Android, cho phép các ứng dụng được tạo ra bởi các cơ quan y tế cộng đồng hoạt động chính xác hơn, đáng tin cậy và hiệu quả.

Chương trình đã được hai công ty cùng nhau làm việc trong vài tuần qua, cùng liên hệ với các quan chức y tế cộng đồng, các nhà khoa học, các nhóm chuyên gia bảo mật và các nhà lãnh đạo chính phủ trên toàn thế giới để xin góp ý cũng như hướng dẫn chi tiết.

Và bắt đầu từ hôm nay, 21/5/2020 công nghệ Cảnh báo Lây nhiễm sẽ chính thức có hiệu lực cho các cơ quan y tế công cộng trên cả 2 hệ điều hành phổ biến nhất hiện nay là iOS và Android. 

“Những gì chúng tôi đã xây dựng không phải là một ứng dụng, mà là một API cho phép các cơ quan y tế cộng đồng có thể tích hợp vào các ứng dụng sẵn có của họ được người dân cài đặt. Công nghệ của chúng tôi được thiết kế để làm cho các ứng dụng này hoạt động hiệu quả hơn. Người dùng có quyền quyết định lựa chọn nhận Cảnh báo Lây nhiễm hoặc không; hệ thống không thu thập hoặc sử dụng dữ liệu về vị trí từ thiết bị.” Đại diện của nhóm nghiên cứu chia sẻ.  

Và bắt đầu từ hôm nay, công nghệ này được chuyển giao cho các cơ quan y tế cộng đồng trên toàn thế giới, những người sẽ lãnh đạo cuộc chiến chống dịch bệnh này và chúng tôi sẽ tiếp tục hỗ trợ họ.

ĐTTD