Apple khai tử mảng kinh doanh quảng cáo

Apple vừa chính thức thông báo đóng cửa mảng kinh doanh quảng cáo di động trên website của hãng.

Hệ thống quảng cáo di động iAd của Apple ra đời gần được 6 năm nhưng không đạt được kết quả kỳ vọng về mặt doanh thu và thị phần nên hãng đi đến quyết định đóng cửa. Từ bây giờ, Apple sẽ không nhận thêm ứng dụng nào vào iAd nữa nhưng vẫn sẽ hỗ trợ các ứng dụng hiện đang nằm trong hệ thống đến giữa năm 2016 này.

Trong 2 năm liên tiếp vừa qua, iAd chỉ đạt được thị phần quảng cáo di động rất nhỏ (khoảng 5.1% - theo EMarketer) và cũng không có vai trò quan trọng lắm trong các hoạt động kinh doanh của Apple. Vẫn chưa có thông tin cụ thể về một hệ thống quảng cáo di động trong tương lai của Apple và dự kiến iAd sẽ được hãng chuyển đổi thành một nền tảng quảng cáo tự động, khi đó các công ty bán và phân phối quảng cáo sẽ có thể thu về hoàn toàn 100% doanh thu thay vì phải trích ra 30% trong đó chuyển về Apple như hiện nay.

Đình Chương