ASUS công bố báo cáo đầu tiên về dự án EP&L

(ĐTTD) EP&L, dự án nghiện cứu và phân tích những tác động trực tiếp cũng như gián tiếp đến môi trường của quá trình sản xuất, được ASUS hợp tác cùng công ty công ty tư vấn quốc tế PricewaterhouseCoopers Đài Loan thực hiện từ năm 2017.

Hãng ASUS vừa công bố xuất bản báo cáo đánh giá tác động đến môi trường (EP&L) đầu tiên của hãng, được thực hiện với sự hợp tác cùng công ty tư vấn quốc tế PricewaterhouseCoopers Đài Loan. Bản báo cáo EP&L cho phép ASUS phân tích rõ ràng những tác động trực tiếp và gián tiếp đến môi trường từ những quyết sách, chuỗi cung ứng của hãng, xác định những vấn đề nóng cần được giải quyết. Bên cạnh đó, báo cáo này còn đóng vai trò như hình mẫu tiên phong cho những công ty khác.

Dự án EP&L (Enviromental Profit & Loss) được ASUS khởi động đầu tiên vào năm 2017. Dự án được ASUS triển khai khi mà xu hướng phát triển bền vững luôn nhấn mạnh nhu cầu tìm hiểu về tác động xã hội và môi trường của một công ty khi tham gia vào những hoạt động kinh doanh. 

Mục đích của dự án EP&L mà ASUS thực hiện là để đánh giá tác động tích cực (“profit”) và tiêu cực (“loss”) của một dòng sản phẩm – điển hình là máy tính xách tay – lên môi trường trong suốt quá trình từ sản xuất đến tiêu thụ ra thị trường. Dự án cũng hướng đến việc đánh giá tài chính toàn diện bằng cách phân tích giá trị kinh tế của từng tác động tích cực lẫn tiêu cực, qua đó, so sánh các tác động với nhau.

Thông qua dự án này, ASUS đã tìm hiểu được rằng ô nhiễm nước có tác động môi trường lớn nhất trong vòng đời sản phẩm được nghiên cứu. Những tác nhân có tác động lớn tiếp theo lần lượt là phát thải khí nhà kính, chất thải rắn và lượng nước tiêu thụ. Đa số đều phát sinh từ quá trình khai thác - sản xuất nguyên liệu thô và quá trình sản xuất bộ phận chính của sản phẩm. 

Không chỉ có thế, dự án EP&L còn giúp ASUS dự toán hiệu quả chi phí vòng đời sản phẩm cần xác định kỹ lưỡng tất cả chi phí liên quan, cũng nhưu làm rõ tầm quan trọng của việc xem xét các yếu tố bên ngoài khi lựa chọn nhà cung cấp.

Và sau những bước đầu thực hiện với dòng sản phẩm laptop, dự án EP&L sẽ tiếp tục được ASUS mở rộng nghiên cứu và định giá các sản phẩm khác gồm thiết bị cầm tay, bo mạch chủ, máy tính để bàn và màn hình. Bên cạnh đó, ASUS sẽ tiếp tục tổng kết tác động môi trường hàng năm để xác nhận mức độ hiệu quả của các chiến lược thân thiện với môi trường mới trong chuỗi cung ứng.

ĐTTD