Đâu là kỹ năng hàng đầu cho các sinh viên trước khi ra trường?

(ĐTTD) Xử lý vấn đề, cộng tác và có tri thức kỹ thuật số là 3 kỹ năng hàng đầu của sinh viên để thích ứng với môi trường làm việc tương lai. Đó là kết quả của cuộc khảo sát mà Microsoft tiến hành trong chương trình “Microsoft tập trung và chuyển đổi học tập cho tương lai kỹ thuật số tại Bett Asia 2016”.

Khảo sát tiến hành với gần 1.000 trường học để chia sẻ thách thức và cơ hội trong việc tối ưu hóa công nghệ cho các lớp học tại Châu Á – Thái Bình Dương.

Tại Hội nghị thượng đỉnh Bett Asia 2016 việc chuyển đổi học tập cho một tương lai kỹ thuật số, trú trọng chuẩn bị cho sinh viên các kỹ năng phù hợp môi trường làm việc… là mục đích hàng đầu. Hội nghị này là nơi tập trung những lãnh đạo chính sách hàng đầu, các nhà giáo dục, cán bộ nghiên cứu từ khắp châu Á Thái Bình Dương (CA-TBD) tại Kuala Lumpur, Malaysia. Tại đây, Microsoft đã công bố kết quả khảo sát giáo dục của mình.

Những người tham gia khảo sát, chính là những người đã thúc đẩy việc chuyển đổi kỹ thuật số trong ngành giáo dục chia sẻ rằng, những thách thức trong tối ưu hóa công nghệ tại lớp học không thể vượt qua nếu không có sự hỗ trợ của các lãnh đạo trường và những nhà hoạch định chính sách. Kết quả chỉ ra rằng, các giáo viên muốn được tham dự khi làm việc về chiến lược và chính sách bởi họ chính là những người triển khai tại các lớp học.

Khảo sát cũng cho biết, yếu tố lớn nhất để chuyển đổi thành công trải nghiệm dạy và học là những kỹ năng giáo dục – đặc biệt là kỹ năng được đào tạo để tối ưu hóa công nghệ trong lớp học.

Ông Anthony Salcito, Phó Chủ tịch, khối Giáo dục toàn cầu, Microsoft chia sẻ: “Nhiều trường học vẫn đang tập trung tập huấn giáo viên sẵn sàng để sử dụng công nghệ nhưng không đặt tầm nhìn lâu dài về kết quả đầu ra của học sinh. Tạo ra một nền tảng vững vàng cùng đích đến trong tương lai có thể thực sự cải thiện khả năng tiếp thu của học sinh, gia tăng tỉ lệ tốt nghiệp và thành công trong tương lai mới chính là điểm bắt đầu mấu chốt. Công nghệ theo cách tự nhiên sẽ trở thành dịch vụ để đưa tầm nhìn thành thực tế”.

Chuẩn bị cho các học sinh trở thành lao động trong thời đại dẫn dắt bởi công nghệ là chủ điểm chính của chương trình hội thảo. Kỹ năng quan trọng nhất được các giáo viên sắp hạng cho học sinh là kỹ năng giải quyết vấn đề (71%), kỹ năng giao tiếp (68%), kỹ năng cộng tác (61%), kiến thức truyền thông số (57%), phân tích số liệu và hình ảnh hóa (56%). Trong đó, 91% người tham dự khảo sát tin tưởng rằng những học sinh không được trang bị những yêu cầu và các kỹ năng thay đổi về lao động sẽ không thể phù hợp với không gian làm việc trong tương lai.

 “Sự chuyển đổi từ giáo dục tới việc làm bắt đầu là rào cản cho giới trẻ, đặc biệt là tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Đây là điều quan trọng với chúng ta khi cần trang bị cho giáo viên những công cụ đúng, giúp truy cập để giảng dạy và bắc cầu tới những thách thức công nghệ, nơi họ cần dẫn dắt chuyển đổi và học tập hiệu quả để có một kết quả tạo ảnh hưởng. Công nghệ không thể thay thế một giáo viên tốt nhưng sẽ giúp họ trở thành giáo viên tốt hơn nữa. Chúng tôi tiếp tục được truyền cảm hứng để làm việc với các nhà giáo dục, với học sinh và các lãnh đạo trường, trên hành trình định nghĩa lại việc học tập trong và ngoài lớp”. Ông Don Carlson, Giám đốc khối Giáo dục, Microsoft châu Á – Thái Bình Dương phát biểu.

ĐTTD