Bầu cử tại Đức 2017 & Bài toán Kinh tế

Nước Đức đã lựa chọn và đồng lòng hướng về mục đích phát triển kinh tế!

Câu hỏi đặt ra ngay lúc này là chính phủ mới sẽ cần phải làm như thế nào và có những biện pháp gì để thúc đẩy nền kinh tế Đức trong tương lai?

Cuộc khảo sát mới nhất do Hiệp hội các phòng công nghiệp và thương mại Đức tại Berlin DIHK Berlin tiến hành và vừa công bố ngày hôm qua, ngày 25 tháng 09 năm 2017, với mục đích hiểu rõ nhu cầu và nguyện vọng của doanh nghiệp Đức đối với chính phủ sắp tới, tổng hợp những kiến nghị của doanh nghiệp nhằm tạo dựng một chính phủ thiết thực và hỗ trợ nền kinh tế.

1.800 doanh nghiệp Đức đã tham gia cuộc khảo sát và đưa ra những ý kiến xung quanh những vấn đề như “Đánh giá về tính cạnh tranh của nước Đức xét dưới góc độ kinh tế?” “Những hành động cụ thể nào cần phải được tiến hành ngay lập tức khi chính phủ mới được hình thành?”. Cuộc khảo sát này được tiến hành 4 năm 1 lần, trước khi cuộc bầu cử toàn quốc được diễn ra và luôn nhận được sự quan tâm của chính phủ Đức cũng như cộng đồng doanh nghiệp Đức.

Thông điệp được gửi từ phía doanh nghiệp Đức rất rõ ràng: Nền kinh tế của Đức hiện tại đang rất tốt, nhưng doanh nghiệp cũng bày tỏ những lo lắng về tương lai và mong mỏi một sự khởi đầu táo bạo của nền kinh tế Đức dưới sự lãnh đạo của chính phủ mới.

KHI MÀ NƯỚC ĐỨC ĐANG SUY TÍNH VỀ NHỮNG LIÊN MINH PHÙ HỢP TRONG TƯƠNG LAI, THÔNG ĐIỆP TỪ PHÍA DOANH NGHIỆP:

HÃY TẠO DỰNG MỘT LIÊN MINH CHO ĐẦU TƯ VỚI 3 HẠNG MỤC QUAN TRỌNG:

1. Con người – Trí tuệ thông minh

2. Hạ tầng cơ sở

3. Một sân chơi thông thoáng cho doanh nghiệp

1. CON NGƯỜI – TRÍ TUỆ THÔNG MINH

Sự hưng thịnh của nước Đức phụ thuộc vào ý tưởng và sự đóng góp của doanh nghiệp và người lao động tại đây. Một trong những thách thức đặt ra dành cho chính phủ mới là cải thiện sự thiếu hụt nguồn lao động chất lượng cao và quan tâm đầu tư vào thế hệ trẻ.

Những biện pháp được doanh nghiệp kiến nghị cụ thể như sau:

    Hỗ trợ người lao động trong việc chăm sóc con cái của họ và mở các trường học cả ngày.

    Đơn giản hóa, minh bạch các thủ tục pháp lý cũng như tăng cường thêm luật bảo vệ dành cho người nhập cư (hơn 70% doanh nghiệp Đức cho rằng nền kinh tế của Đức phụ thuộc nhiều vào nguồn lao động nước ngoài chất lượng cao này)

2. HẠ TẦNG CƠ SỞ

Những nhân sự lỗi lạc đều cần sự hỗ trợ của hạ tầng cơ sở hiện đại. Hạ tầng viễn thông, đường xá và mạng lưới cung cấp điện năng là những điểm mấu chốt của nền kinh tế. Chủ đề số hóa và một chính phủ điện tử là chủ đề được ưu tiên hàng đầu hiện nay.

Những bất cập còn hiện hữu chính là việc thiếu hụt năng lực tạo dựng các kế hoạch khả thi cũng như việc cấp phép kéo dài của các dự án hạ tầng giao thông. Cần phải phổ cập hơn nữa mạng lưới internet tới mọi vùng trên đất nước Đức, để đảm bảo cuộc cách mạng kinh tế 4.0 của nước Đức được diễn ra và tạo điều kiện trên mọi miền nước Đức, một yếu tố quan trọng để đem lại sự thành công của nước Đức. Đối với điện năng, hệ thống truyền tải điện từ miền Bắc còn thiếu hụt, dẫn đến tình trạng nhiều doanh nghiệp cỡ vừa của Đức phải trả phí điện năng cao gấp đôi so với các doanh nghiệp tại Pháp.

3. TẠO MỘT SÂN CHƠI THÔNG THOÁNG CHO DOANH NGHIỆP

90% các nhà đầu tư Đức là các doanh nghiệp tư nhân. Vai trò của chính phủ có thể coi như một đòn bẩy để hỗ trợ đầu tư tại Đức. Ngày nay các doanh nghiệp đều có cảm giác bị giảm tốc độ tăng trưởng của doanh nghiệp mình bởi các thủ tục hành chính còn khá nhiêu khê. DIHK Berlin cũng rất ngạc nhiên khi thấy sự thất vọng sâu sắc của doanh nghiệp Đức. Không chỉ bởi vì các thủ tục khai thuế phức tạp, mà còn là quy trình cấp phép hoạt động cho doanh nghiệp còn nhiều vướng mắc.

Kiến nghị của doanh nghiệp Đức: 70% doanh nghiệp mong muốn thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến và mong chính phủ mới giải quyết nạn quan liêu trong bộ máy hành chính. Doanh nghiệp còn mong muốn sự đơn giản hóa, số hóa và không quan liêu đối với luật thuế của Đức.

TỔNG KẾT

Những trí tuệ thông minh, cơ sở hạ tầng hiện đại và sân chơi thông thoáng dành cho doanh nghiệp chính là những yếu tố nòng cốt cho sự phát triển của kinh tế Đức trong tương lai. Toàn bộ doanh nghiệp Đức và cả chính phủ mới cần phải đầu tư nhiều hơn vào 3 hạng mục chiến lược này. Điều đó còn giúp chúng ta gắn kết con người và xã hội tốt hơn.

Một tín hiệu quan trọng mà hiện giờ đất nước Đức đang cần: Doanh nghiệp Đức hãy hành động và chính phủ mới của Đức hãy ghi nhận và hãy khuyến khích doanh nghiệp hành động vì tương lai nước Đức!

Nhật Quang