Bộ GTVT triển khai thí điểm đề án của GrabCar

16:2627/01/2016

Đề án này đã được thông qua trong hội nghị “Triển khai kế hoạch thí điểm ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng” do Bộ GTVT tổ chức.

Nhận thấy rõ xu hướng phát triển ứng dụng phần mềm hỗ trợ việc kết nối giữa hành khách và đơn vị cung cấp dịch vụ vận tải hành khách như: GrabTaxi, LiveTaxi, TaxiChiềuVề, AdTOS, Vrada hay VinasunApp. Dù phản ánh rõ xu thế phát triển nhưng hoạt động này cũng đồng thời bộc lộ các bất cập. Và trung tuần tháng 7 năm 2015, Bộ GTVT đã nhận được văn bản đề nghị của Công ty TNHH GrabTaxi gửi kèm Đề án thí điểm “Triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng”. 

Cùng với chủ trương của Đảng và Nhà nước trong năm 2015 với chủ đề “Siết chặt quản lý vận tải và kiểm soát tải trọng phương tiện” với mục tiêu “Tính mạng con người là trên hết”, đồng thời nhằm tạo cơ sở cho việc nghiên cứu, xây dựng và ban hành các chính sách đáp ứng các vấn đề mới phát sinh của xã hội, Bộ GTVT đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thuộc Bộ phối hợp Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia hướng dẫn Công ty TNHH GrabTaxi bổ sung, hoàn thiện Đề án thí điểm nêu trên, và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Trên cơ sở các Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Khoa học và Công nghệ, và Bộ Tư pháp đều có ý kiến đồng thuận, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý giao Bộ GTVT triển khai Đề án thí điểm nêu trên tại văn bản số 1850/TTg-KTN ngày 19/10/2015. Đề án được triển khai nhằm mục tiêu đưa hoạt động kết nối dịch vụ vận tải dựa trên nền tảng công nghệ thông tin vào nề nếp và phù hợp với khuôn khổ pháp luật; tạo tiền đề cho việc triển khai các dự án ứng dụng khoa học công nghệ cho ngành vận tải trong tương lai, đặc biệt là sàn giao dịch vận tải; đáp ứng nhu cầu thực tiễn của người dân về tiết kiệm thời gian và chi phí giao dịch, cũng như xu hướng sử dụng thiết bị di động thông minh.

Sau khi lấy ý kiến các đơn vị có liên quan ở cấp trung ương và địa phương, Bộ GTVT đã có Quyết định số 24/QĐ-BGTVT ngày 07/01/2016 ban hành Kế hoạch thí điểm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ hỗ trợ quản lý và kết nối hoạt động vận tải hành khách theo hợp đồng.

Đề án sẽ được thực hiện tại 5 tỉnh thành phố Hà Nội, Tp. HCM, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Quảng Ninh trong 2 năm từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 1 năm 2018. NgoàiCông ty TNHH GrabTaxi và các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng, thì các đơn vị cung cấp dịch vụ ứng dụng kết nối xe hợp đồng khác phải tùy vào tính chất, đặc điểm riêng cụ thể để có đề án thí điểm riêng.

Và trong thời gian đó,Bộ GTVT sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành đánh giá kết quả và xem xét việc nhân rộng Đề án trên phạm vi cả nước. 

PV

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD