Chất lượng mạng 3G/4G của VinaPhone vượt chuẩn Việt Nam

(ĐTTD) Đó là công bố mới nhất vừa được Cục Viễn thông – Bộ Thông tin & Truyền thông (TT&TT) đưa ra sau khi tiến hành đo kiểm đối với dịch vụ truy cập Internet (3G và 4G).

Cụ thể, tỷ lệ truy nhập thành công dịch vụ của VinaPhone đạt 99,93%, trong khi quy chuẩn (QCVN 81:2014/BTTTT) là ≥ 90%; độ sẵn sàng của mạng vô tuyến là 99,72% (quy chuẩn là ≥ 95%), thời gian trễ truy cập dịch vụ trung bình là 1,85 giây (quy chuẩn 10 giây)…

VinaPhone cũng luôn bổ sung, hoàn thiện tốt nhất cho hạ tầng mạng lưới. Ví dụ như VinaPhone đã sử dụng OpenSignal (Công cụ quốc tế giúp thống kê và so sánh chất lượng Internet của các nhà mạng di động). Hay một công cụ khác cũng được nhiều nhà mạng sử dụng là Speedtest (công cụ đo tốc độ DL/UL, độ trễ từ 1 máy smartphone đến một địa chỉ server test xác định và kết quả phụ thuộc vào việc đo gần đường truyền kết nối của nhà mạng nào).

Ngoài ra, VinaPhone cũng sử dụng phương pháp đo Bench Marking (phương thức đo, so sánh chất lượng giữa các nhà mạng trong cùng một điều kiện, sử dụng driving-test/warking-test). Các thông số Bench Marking cho phép đánh giá toàn diện chất lượng mạng với 9 chỉ tiêu: tỷ lệ thiết lập cuộc gọi thành công (CSSR), tốc độ DL tối đa (MAX DL), tốc độ DL trung bình (AVG DL), tốc độ UL tối đa (MAX UL), tốc độ UL trung bình (AVG UL), độ trễ trung bình (AVG PING), tỷ lệ phiên data thành công, độ sẵn sàng mạng 4G; độ sẵn sàng mạng 3G. Theo kết quảnày, quý IIIvừa qua VinaPhone dẫn đầu 5 chỉ tiêu trên 43 tỉnh/thành phố.

Đến nay, VinaPhone đã có gần 60 ngàn trạm BTS 3G và 4G, có khả năng đáp ứng cho khoảng 40 triệu thuê bao có thể sử dụng – nhiều hơn so với số thuê bao 3G và 4G mà VinaPhone đang có.

ĐTTD