DGW vào Top 5 doanh nghiệp quản trị tốt nhất 2019

(ĐTTD) Công ty Cổ Phần Thế Giới Số (Digiworld Corporation – DGW) vừa vinh dự nhận giải TOP 5 Doanh nghiệp Quản trị Công ty tốt nhất 2019.

Đây là nhóm Doanh nghiệp Niêm yết có quy mô vốn hóa trung bình do Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội cùng Báo Đầu Tư tổ chức.

 Bộ tiêu chí của giải thưởng này được BTC chấm điểm dựa trên các nguyên tắc quản trị công ty của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), khung quản trị công ty của các nước ASEAN, có điều chỉnh cho phù hợp với các quy định hiện hành về quản trị công ty và tình hình thực tế của doanh nghiệp Việt Nam. Cụ thể như Tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành của Việt Nam về Quản trị Công ty dành cho công ty đại chúng; Áp dụng các thông lệ tốt về Quản trị Công ty dựa trên các nguyên tắc Quản trị Công ty của OECD/G20 năm 2015; Đánh giá điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệpTheo đó, Digiworld đã chủ động áp dụng các thông lệ quản trị công ty tốt nhất nhằm tối đa hiệu quả hoạt động kinh doanh, cũng như hài hòa lợi ích giữa các bên liên quan.

Để đạt được các tiêu trí trên, DGW không chỉ minh bạch, tôn trọng các nhà đầu tư và các bên liên quan,quản trị công ty một cách kịp thời và minh bạch, thể hiện qua việc cập nhật nội dung công bố thông tin quản trị đầy đủ trên website, bản tin nhà đầu tư và bản tin Sống” nội bộ hằng quý. Việc công bố thông tin định kỳ được chú trọng, đúng hạn và chất lượng bằng tiếng Việt và tiếng Anh, giúp các nhà đầu tư trong nước và quốc tế tiếp cận nhanh chóng các tin tức quan trọng của công ty đầy đủ và chính xác.  Bên cạnh đó, vai trò và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị càng lớn hơn trong việc xây dựng chiến lược phát triển bền vững cho Digiworld. Trong đó, tính đa dạng của HĐQT, thể hiện qua sự gia tăng đa dạng về chuyên môn, kinh nghiệm, kiến thức lĩnh vực/ngành nghề… trở nên cần thiết. Công ty từng bước áp dụng các thông lệ tốt như thành lập Ủy ban chuyên trách, hỗ trợ hoạt động của HĐQT hiệu quả hơn như: Tiểu ban đầu tư và Phát triển, tương lai chuẩn bị thành lập Tiểu ban Nhân sự và Lương thưởng. Theo kế hoạch, Digiworld cũng sẽ tiếp tục nâng cao công tác quản trị công ty theo chuẩn mực quốc tế, đồng thời nâng cao vai trò của quản trị và kiểm soát rủi ro trong quản trị tài chính, kế toán, kiểm toán, quản lý rủi ro, cũng như tính minh bạch trong hoạt động của Công ty, vai trò của thành viên HĐQT độc lập.

Ông Đoàn Hồng Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Digiworld vui mừng chia sẻ: Bối cảnh hoạt động đầu tư toàn cầu đang có nhiều thay đổi và xu hướng đầu tư có trách nhiệm ngày càng được các nhà đầu tư quan tâm đang đặt ra những thách thức và cơ hội mới cho các doanh nghiệp niêm yết. Muốn trở nên hấp dẫn, thu hút các nguồn lực mới để tăng trưởng, doanh nghiệp niêm yết phải thể hiện được vai trò quản trị tốt của mình. Digiworld cũng xác định rằng, quản trị công ty không phải là công việc có thể thực hiện trong ngắn hạn mà là quá trình cải tiến liên tục. Vì vậy công ty cũng thường xuyên rà soát lại cơ cấu, quy trình, quy chế quản trị để kịp thời có những sửa đổi và bổ sung theo các quy định mới của pháp luật Việt Nam và thông lệ quốc tế, giúp việc quản trị hiệu quả hơn, hội nhập hơn”.

Và để gia tăng uy tín cho giải thưởng, Ban tổ chức đã mời bên thứ ba độc lập là nhóm chuyên gia độc lập đến từ Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo (Trường đại học Bách khoa TP.HCM), tổ chức có kinh nghiệm về đánh giá thực thi quản trị công ty trong khu vực ASEAN để thực hiện đánh giá nội dung. Tất cả các báo cáo vào vòng chung khảo của tất cả các hạng mục đều được soát xét bởi 4 công ty kiểm toán hàng đầu là Deloitte, Ernst & Young, KPMG và PWC... góp phần nâng cao tính minh bạch, chuyên nghiệp của cuộc bình chọn.

ĐTTD