Diễn đàn lúa gạo khu vực Đông Nam Á 2015

Diễn đàn Tương lai lúa gạo khu vực Đông Nam Á 2015 (Assean Rice Future Forum) đã được tổ chức, là sáng kiến hợp tác của Bayer ScopScience cùng với Viện nghiên cứu Lúa gạo quốc tế (IRRI) và Bộ Nông nghiệp và Phát triền nông thôn trong ba ngày 14 – 17/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Hơn một trăm đại biểu là các nhà hoạch định chính sách, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia về lúc gạo từ các nước trong khu vực cũng như các tổ chức quốc tế đã tề tựu tại đây để thảo luận về các vấn đề liên quan tới tương lai lúa gạo trong khu vực. Trong các chủ đề chính được bàn thảo tại Diễn đàn năm nay, ngoài công nghệ canh tác, kết nối chuỗi giá trị trong sản xuất và kinh doanh lúa gạo, vấn đề được quan tâm nhất chính là mối quan hệ hợp tác giữa khối Nhà nước và Tư nhân.

Khu vực Đông Nam Á có thể coi là cái nôi của nền văn mình lúa nước. Đây cũng là khu vực sản xuất và tieu thụ lúa gạo lớn nhất toàn cầu, tuy nhiên việc canh tác chủ yếu vẫn theo truyền thống cũ, canh tác nhỏ lẻ, việc áp dụng công nghệ mới còn nhiêu hạn chế. Ngoài ra, ngành sản xuát lúa gạo còn gặp những vấn đề lớn như diện tích đất canh tác bị thu hẹp rất nhanh, thiếu nhân lực, nhất là đội ngũ trẻ, biến động thị trường khôn lường và đặc biệt là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu toàn cầu.

Ngoài các tham luận mang tính khoa học, các đại biểu đã được trực tiếp tham quan một số mô hình đã được triển khai tại Việt Nam, trong đó có mô hình áp dụng giải pháp Bayer Much More Rice (Tạm dịch: Bội thu cùng Bayer). Dự án thử nghiệm do Bayer khởi xướng với sự hợp tác chặt chẽ cùng các ban ngành sở tại các tỉnh An Giang, Cần Thơ, Long An và Bến Tre đã đạt được những kết quả bước đầu hết sức khả quan. Các hộ nông dân tham gia vào dự án đã tăng lợi nhuận lên tới 40%  nhờ giảm công lao động, giảm chi phí đầu vào trong khi sản lượng thu hoạch tăng đáng kể. Đó là chưa kể tới việc giảm lượng phân bón, giảm thiểu sử dụng thuốc bảo về thực vật – tác nhân gậy hại lâu dài cho môi trường.

Với thành công của thử nghiệm, được sự tín nhiệm của các hộ nông dân cùng sự cam kết hợp tác của các bên, Bayer đã xác nhận kế hoạch từ nay tới 2017 tăng diện tích canh tác tham gia dự án lên tới 10.000ha. 

 

PV