Facebook sẽ từ bỏ Flash, thay bằng HTML5

Các video của Facebook trên nền web sẽ được tiến hành trước.

Một điều thú vị là cả Facebook và Flash đều có logo biểu tượng là chữ "f". Flash từ lâu đã bộc lộ nhiều nhược điểm và nên được thay thế bằng một nền tảng tốt hơn, Facebook sẽ chuyển tất cả các video sử dụng player Flash trên các trình duyệt nền web hiện nay thành HTML5, nền tảng mới này sẽ giúp Facebook phát triển các công cụ web hiển thị tốt hơn, có tốc độ nhanh hơn, bảo mật cao hơn và tạo tiền đề cho video trên thiết bị di động không cần đến Flash.

Đầu tiên, Facebook sẽ bắt đầu chuyển đổi các video thành player HTML5 trên một số trình duyệt giới hạn, sau đó sẽ mở rộng ra tất cả các trình duyệt và tiếp tục đối với nền tảng trên thiết bị di động. Việc triển khai kế hoạch từng phần này sẽ giúp hãng có thể kiểm tra và khắc phục được các lỗi xảy ra trong quá trình chuyển đổi. Một số người dùng sử dụng những trình duyệt cũ không hỗ trợ HTML5 sẽ vẫn có thể tiếp tục sử dụng player Flash và số lượng này rất ít. Những trò chơi dựa trên nền Flash vẫn sẽ được giữ lại nhưng Facebook sẽ trao đổi thêm với Adobe nhằm giúp việc trải nghiệm các game được tốt hơn.

Đình Chương