Huawei ra mắt 'Các kịch bản chính của mạng di động lái xe tự động'

(ĐTTD) Tại Diễn đàn Băng thông rộng Di động Toàn cầu (GMBF) lần thứ 9, Huawei đã công bố Sách trắng có tựa đề "Các kịch bản chính của mạng di động lái xe tự động".

Sách trắng "Các kịch bản chính của mạng di động lái xe tự động" sẽ xác định bảy kịch bản chính cho lái xe tự động và phân tích năm khả năng tự động hóa quan trọng cần có trong các mạng di động, truyền cảm hứng cho các hệ thống mạng lái xe tự hành.

Với việc phác thảo ra khái niệm về mức độ lái xe tự hành (từ L0 – L5), Sách trắng mô tả các kịch bản lái xe tự hànhtrong các hệ thống mạng di động và xác định các kịch bản theo từng cấp độ dựa trên quy trình vận hành cốt lõi của nhà khai thác. Đồng thời cuốn sách cũng xây dựng sự đồng thuận trong ngành, và giúp chúng ta tiến hành các bước cụ thể để hiện thực hóa lái xe tự hành hoàn toàn trong các mạng di động và thụ hưởng lợi ích từ việc tự động hóa mạng một cách kịp thời.

David Wang, thành viên Ban GĐ Huawei, giới thiệu “Các kịch bản chính của hệ thống mạng di động lái xe tự hành”.
 

Qua đó xách định 7 kịch bản chính của lái xe tự hành trong mạng di động từ ba chiều kích: vòng đời vận hành và bảo trì (O&M) hệ thống mạng, số hóa, và đóng góp tổng chi phí sở hữu (TCO) theo kịch bản cụ thể. Bảy kịch bản chính bao gồm: triển khai trạm gốc (trạm thu phát sóng), triển khai các tính năng, giám sát hiệu suất mạng, phân tích lỗi và xử lý, cải thiện hiệu suất mạng, cung cấp dịch vụ nội bộ, và tiết kiệm năng lượng mạng. Các nhà khai thác viễn thông có thể thúc đẩy tự động hóa mạng dựa trên các điểm dễ tổn thương của dịch vụ, và giảm dần chi phí vận hành (OPEX) cao gây ra do sự phức tạp của mạng ngày càng tăng. Với nghiên cứu sâu hơn, Huawei sẽ liên tục cập nhật các kịch bản lái xe tự hành và sẽ công bố các kết quả nghiên cứuđó.

Sách trắng này cũng đồng thời nêu ra 5 khả năng cơ bản chính (mô hình POBSI) cho tự động hóa mạng: Lập trình, Trực tuyến, Kết nối, tính Nhạy cảm và Thông minh. Nó chỉ ra rằng các nhà khai thác viễn thông cần phải xây dựng các khả năng khác nhau cho các kịch bản khác nhau. Ví dụ: để cải thiện hiệu suất mạng, mạng di động phải rất thông minh để đối mặt với các trường hợp di động thay đổi theo thời gian và cân bằng động giữa nhiều thông số. Tuy nhiên, chìa khóa trong các kịch bản triển khai trạm gốc là cầu nối tổng thể (E2E)để thực hiện việc tự động hóa quy trình làm việc vòng kín.

Tựa đề sách trắng vừa được Huawei công bố tại Diễn đàn Băng thông rộng Di động Toàn cầu (GMBF) lần thứ 9 vừa được diễn ra.
 

"Xây dựng các hệ thống mạng lái xe tự hànhlà một nhiệm vụ mới trong ngành công nghiệp băng rộng di động (MBB). Chúng ta cần đổi mới kiến trúc và công nghệ then chốt để đạt được bước đột phá liên tục trong tự động hóa. Chúng ta cần giới thiệu các khả năng trí tuệ nhân tạo (AI) từ đám mây (Cloud), Mạng và Trạm hỗ trợ lái xe tự hành với mọi kịch bản trong các mạng di động", Wang nói.

Wang kết luận: "Huawei cam kết phát triển các giải pháp CNTT hàng đầu thông qua đổi mới sáng tạo không ngừng, và nhận phần phức tạp về mình trong khi tạo ra sự đơn giản cho khách hàng của chúng tôi. Cùng nhau, chúng tasẽ thúc đẩy lái xe tự hànhtrong các mạng di động và nắm lấy một thế giới thông minh, được kết nối trọn vẹn".

Để có nội dung chi tiết hơn về Sách trắng, vui lòng truy cập: Download PDF

ĐTTD