Huawei và DOCOMO thử nghiệm thành công băng tần C-band

(ĐTTD) Tại Minato Mirai 21 của thành phố cảng Yokohama, NTT DOCOMO và Huawei đã cùng thử nghiệm thành công trạm thu phát sóng lớn trên băng tần 4.5 GHz (C-band) sử dụng một giao diện vô tuyến sóng mới (NR) 5G 3GPP.

Các kết quả cho thấy hệ thống thử nghiệm 5G hiện tại qua băng tần 4.5GHz có thể đáp ứng các yêu cầu về hiệu suất cho URLLC được xác định bởi Lĩnh vực Thông tin vô tuyến – Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU-R). Việc hoàn thành thử nghiệm này đã mở đường cho việc triển khai các trạm thu phát sóng quy mô lớn để hỗ trợ URLLC, đồng thời đặt nền tảng vững chắc cho việc ứng dụng rộng rãi 5G NR ở các ngành, các lĩnh vực khác nhau.

DOCOMO và Huawei thử nghiệm 5G URLLC tại quận Minato Mirai 21, Yokohama.


So với kỹ thuật mã hóa 4G, công nghệ giao diện vô tuyến mã cực (polar code) cho phép chuyển dữ liệu có độ tin cậy cao khi có cùng tỷ lệ tín hiệu – độ can nhiễu (SNR). Trong cuộc thử nghiệm này, mã cực giúp hỗ trợ độ tin cậy cao, đồng thời xác nhận một cải tiến đáng kể trong lớp vật lý HARQ (hybrid automatic repeat request).

Những nỗ lực của cả hai bên sẽ góp phần tạo ra nhiều kịch bản và dịch vụ ứng dụng 5G đòi hỏi độ tin cậy cao hơn và độ trễ thấp hơn. Huawei và DOCOMO cam kết thúc đẩy tiêu chuẩn hoá truyền thông di động 3GPP toàn cầu và triển khai thương mại 5G vào năm 2020.

ĐTTD