Huawei và Intel hoàn thành cuộc gọi 5G đầu tiên

(ĐTTD) Trong giai đoạn ba của cuộc thử nghiệm R&D công nghệ 5G, Huawei và Intel đã cùng hoàn thành bài kiểm tra cuộc gọi đầu tiên độc lập SA (Standalone) dựa trên các thông số mới nhất 3GPP Rel-15 tháng 6/2018, qua đó hoàn thành toàn bộ quy trình của giao thức 3GPP R15.

Cuộc thử nghiệm công nghệ 5G đã được Huawei Intel thực hiện trong phòng thí nghiệm của nhóm xúc tiến IMT-2020 (5G) của Trung Quốc.

Phòng thử nghiệm độc lập kiểm tra R&D 5G giai đoạn 3 của Trung Quốc.
 

Còn nhớ hồi tháng 6 vừa qua, Huawei và Intel đã hoàn thành bài kiểm tra phòng thí nghiệm NSA IODT và vào cuối tháng 8 đã bắt đầu cuộc thử nghiệm hiện trường trong thử nghiệm R&D 5G giai đoạn 3 của Trung Quốc. Lần này, họ lần đầu tiên hoàn thành bài kiểm thử độc lập (SA), khẳng định quyết tâm trong việc hỗ trợ đầy đủ cuộc thử nghiệm R&D 5G giai đoạn 3. Cả hai công ty sẽ tiếp tục thúc đẩy thương mại hóa 5G.

"Việc hoàn thành thử nghiệm độc lập, dựa trên giao thức R15, là một dấu mốc quan trọng nữa đối với Huawei trong thử nghiệm R&D 5G giai đoạn 3 của Trung Quốc. Huawei sẽ tiếp tục tập trung vào thương mại hóa hệ thống trong cuộc thử nghiệm R&D 5G giai đoạn 3, và cùng với các đối tác trong ngành sẽ thúc đẩy thành công kinh doanh 5G". Yang Chaobin, chủ tịch dòng sản phẩm 5G của Huawei, cho biết:

Đại diện cho phía Intel, Asha Keddy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc phụ trách các tiêu chuẩn và thế hệ tiếp theo của Intel nói: "Nền tảng Thử nghiệm Di động 5G của Intel là một công nghệ chủ chốt trong việc hỗ trợ thử nghiệm 5G toàn cầu và sẽ giúp xác định các trường hợp ứng dụng trong tương lai cho 5G. Hiện nay IODT (kiểm tra khả năng tương tác) cho kiến trúc độc lập trong thử nghiệm R&D 5G giai đoạn 3 đã hoàn thành, chúng tôi tiến gần hơn tới thương mại hóa 5G và việc mang đếntrải nghiệm người dùng mạnh mẽ sẽ được thực hiện trong thời gian tới”.

ĐTTD