Oracle Advanced Analytics: Công nghệ phân tích tiên tiế

10:5623/02/2012

Oracle công bố sự sẵn sàng của công nghệ phân tích tiên tiến Oracle Advanced Analytics, một tùy chọn mới dành cho cơ sở dữ liệu Oracle Database 11g trong đó kết hợp giữa ngôn ngữ lập trình Oracle R Enterprise với ứng dụng khai thác dữ liệu Oracle Data Mining.

 

Oracle Advanced Analytics, Oracle, PR-news 
Oracle R Enterprise cung cấp hiệu năng ở cấp độ doanh nghiệp cho người sử dụng ngôn ngữ lập trình thống kề

Oracle R Enterprise cung cấp hiệu năng ở cấp độ doanh nghiệp cho người sử dụng ngôn ngữ lập trình thống kề R, mở rộng quy mô của dữ liệu có thể được phân tích lền rất nhiều lần sử dụng cơ sở dữ liệu Oracle Database 11g.

Ngôn ngữ lập trình R đã thu hút hơn hai triệu người dùng kể từ khi được giới thiệu vào năm 1995, và Oracle R Enterprise đã nâng cao đáng kể năng lực dành cho người dùng R. Khách hàng dùng thử Oracle R Enterprise dành cho việc phân tích dữ liệu lớn trền máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle Exadata đạt được hiệu năng cao gấp 100 lần so với môi trường hiện tại của họ. 

Oracle Data Mining, hiện nay là cấu phần nằm trong Oracle Advanced Analytics, cho phép khách hàng dễ dàng phát triển và triển khai các ứng dụng phân tích mang tính dự báo để giúp cung cấp những thông tin mới về hiệu năng kinh doanh.

Oracle Advanced Analytics, cùng với thiết bị xử lý dữ liệu lớn Oracle Big Data Appliance, máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle Exadata Database Machine và máy chủ phân tích dữ liệu trong bộ nhớ Oracle Exalytics In-Memory Machine, cung cấp một nền tảng tích hợp và toàn diện dành cho việc phân tích dữ liệu lớn.

Oracle Advanced Analytics áp dụng các thuật toán phân tích trực tiếp cho những dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Oracle Database 11g và máy chủ cơ sở dữ liệu Oracle Exadata chứ không giống như khuynh hướng truyền thống, trong đó thực hiện việc kết xuất dữ liệu ra máy laptop hoặc các máy chủ chuyền biệt.

Thông qua công nghệ̀ tiền tiề́n này của Oracle, khách hàng có một nền tảng toàn diện dành cho các ứng dụng phân tích thời gian thực với khả năng cung cấp thông tin về các chủ đề kinh doanh quan trọng, như dự báo về số lượng khách hàng rời bỏ công ty, các khuyến nghị về sản phẩm và cảnh báo về các hoạt động lừa đảo...

Đặc biệ̀t, với khả năng truy cập trực tiếp và có kiểm soát các dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu Oracle Database 11g, khách hàng có thể nâng cao năng suất làm việc của các chuyền gia phân tích dữ liệu trong khi vẫn duy trì được an ninh dữ liệu trền phạm vi toàn doanh nghiệp. 

PV

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD