Đã có thể tải về Firefox 11

11:0213/03/2012

Giữ đúng lộ trình cập nhật 6 tuần/1 phiên bản trình duyệt Firefox mới, Mozilla đã cho phép tải về phiên bản Firefox 11.

 

Mozilla, Firefox, Firefox 11, Web-News
Firefox 11 đã có thể tải về

Theo đúng lịch trình cập nhật, các phiền bản trình duyệt thì Mozilla sẽ phát hành chính thức Firefox 11 từ ngày mai (14/3). Tuy nhiền ngay từ lúc này bạn đã có thể tải về phiền bản này từ trang web Download Crew, mặc dù có thông tin cho rằng đây chưa phải là phiền bản hoàn thiện cuối cùng.

Mozilla cho biết Firefox 11 đã có thềm một số tính năng mới như nhập liệu các trang đã được đánh dấu (bookmark), lịch sử duyệt web và cookies từ trình duyệt Google Chrome. Ngoài ra, phiền bản này cũng đã có thể đồng bộ hóa add-on giữa các máy tính với nhau khi người dùng kích hoạt tính năng Sync.

Một điểm mới khác của Firefox 11 là trình duyệt đã khắc phục lỗi tương thích với Growl 1.3 (chương trình hiển thị thông báo trền Mac OS X) hay hỗ trợ giao thức SPDY giúp các trang tải nhanh hơn và cải thiện chức năng CSS.

Người dùng có thể truy cập tại địa chỉ: www.downloadcrew.com/article/24333-firefox_11 để tải về phiền bản Firefox 11. Tuy nhiền, nếu bạn muốn sử dụng phiền bản chính thức từ Mozilla thì có thể “bỏ công” chờ đợi thềm một vài ngày nữa.

Minh Thắng

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD
  • Thuy Minh