Microsoft công bố vòng đời Windows 8

Đối với Microsoft, vòng đời sản phẩm của mỗi phiên bản hệ điều hành Windows được chia thành hỗ trợ chủ đạo và hỗ trợ mở rộng.

 Microsoft, Windows XP, Windows Vista, Windows RT, Surface           

Hỗ trợ chủ đạo là giai đoạn đầu tiền của vòng đời hỗ trợ sản phẩm, bao gồm các cập nhật bảo mật và không bảo mật, các hỗ trợ miễn phí cho Windows bản quyền cũng như các hỗ trợ tính phí khác. Giai đoạn hỗ trợ mở rộng cung cấp cho người dùng các bản cập nhật bảo mật và các hỗ trợ tính phí.

Chẳng hạn, Windows XPWindows Vista hiện đang trong giai đoạn hỗ trợ mở rộng, trong khi Windows 7 và Windows 8 đang ở giai đoạn hỗ trợ chủ đạo.

Microsoft, Windows XP, Windows Vista, Windows RT, Surface

Microsoft vừa bổ sung thông tin về vòng đời hỗ trợ của Windows 8 và máy tính bảng Surface chạy Windows RT. Dưới đây là danh sách chính thức về ngày kết thúc mỗi giai đoạn hỗ trợ của các hệ điều hành Windows đang hiện diện trền thị trường:

Hệ điều hành
Ngày kết thúc hỗ trợ chủ đạo
Ngày kết thúc hỗ trợ mở rộng
Windows XP Đã kết thúc 8/4/2014
Windows Vista Đã kết thúc 11/4/2017
Windows 7 13/1/2015 14/1/2020
Windows 8 9/1/2018 10/1/2023
Windows RT Chưa công bố Chưa công bố
Surface chạy Windows RT 4/11/2017 Không hỗ trợ
 

 

Hỗ trợ chủ đạo cho Windows 8 kết thúc vào năm 2018, trong khi hỗ trợ mở rộng sẽ cung cấp các bản vá bảo mật cho hệ điều hành thềm 5 năm nữa. Đây là khung thời gian dự kiến tương tự như với những phiền bản Windows trước.

Microsoft, Windows XP, Windows Vista, Windows RT, Surface

Một điểm đáng lưu ý: Surface sẽ được hỗ trợ cho tới năm 2017. Điều thú vị là khác với Microsoft, hầu hết các nhà sản xuất máy tính bảng khác đều không tiết lộ vòng đời sản phẩm của họ trền Internet.

Microsoft, Windows XP, Windows Vista, Windows RT, Surface

Microsoft vẫn chưa công bố ngày kết thúc hỗ trợ Windows RT nhưng chắc chắn thời điểm đó sẽ không sớm hơn ngày cuối của vòng đời Surface.

Theo XHTT