WWF và Nokia thực hiện sáng kiến giảm biến đổi khí hậu cho Huế

Tổ chức WWF và Nokia vừa khởi động dự án thích ứng, giảm thiểu biến đổi khí hậu và bảo tồn đa dạng sinh học thông qua việc trồng hơn 23.000 cây đước che phủ diện tích hơn 20 hecta tại vùng đầm phá ven biển miền Trung Việt nam.

 

Nokia, WWF 

Dự án (2012-2014) tại vùng rừng Rú Chá tỉnh Thừa Thiền Huế sẽ hỗ trợ tập huấn cho hơn 300 người dân địa phương về quản lý cây trồng. Ngoài ra, hơn 400 hộ dân sẽ được hưởng lợi thông qua việc nâng cao kỹ năng quản lý nuôi trồng thủy sản bền vững, giảm lũ lụt và canh tác hiệu quả.

Rú Chá là khu vực có độ đa dạng sinh học cao và sinh kế của người dân địa phương chủ yếu là dựa vào nguồn tài nguyền tự nhiền, đặc biệt thông qua việc nuôi trồng thủy sản và canh tác vụ mùa. Sáng kiến của WWF và Nokia sẽ góp phần bảo vệ khu vực này khỏi các nguy cơ thiền tai phát sinh theo mùa và về lâu dài sẽ giúp thích ứng và giảm thiểu biến đổi khí hậu.

Khối doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng và được đặt vào một vị trí đặc biệt để xây dựng các giải pháp toàn cầu thông qua mô hình doanh nghiệp mới và thúc đẩy kiến tạo. Qua sự hợp tác đầy sáng tạo và thách thức này, Nokia và WWF đang giúp giảm thiểu biến đổi khí hậu, nâng cao nhận thức cộng đồng và khuyến khích thay đổi và những giải pháp mang tính sáng tạo.

WWF và Nokia sẽ làm việc với đối tác địa phương là Hội Khoa học Lâm Nghiệp Kỹ thuật tỉnh Thừa Thiền Huế và các cơ quan khác như UBND tỉnh, Sở NN và PTNN tỉnh, Trường ĐH Nông Lâm Huế, UNND thị xã Hương Trà, UNND xã Hương Phong (thị xã Hương Trà), Ban Quản lý thôn Thuận Hòa và các thôn xã lân cận.

PV