App Store gặp vấn đề với ứng dụng Gmail?

Người dùng không thể cập nhật ứng dụng Gmail phiên bản mới?

Sau khi ứng dụng Gmail phiền bản mới dành cho nền tảng iOS được cập nhật thì một vài người dùng nền tảng di động của Táo Khuyết đã báo cáo lỗi không thể cập nhật được ứng dụng trền App Store. Cụ thể, rất nhiều người đã không thể cập nhật được ứng dụng Gmail lền phiền bản mới nhất trong khi cũng có một số người không thể tải ứng dụng này về iPhone của mình được. 

App Store, Gmail, iOS, iPhone, Apple, cong nghe, ung dung, App store gap van de vơi ung dung Gmail

Chưa rõ vấn đề này chỉ xảy ra với ứng dụng Gmail hay một số ứng dụng khác nhưng nếu đây chỉ là trường hợp hy hữu với Gmail thì thật khó để khiến chúng ta không thể đặt ra câu hỏi rằng liệu Apple đang ra tay ngăn chặn người dùng sử dụng các ứng dụng của Google. GenK sẽ tiếp tục cập nhật thông tin này một cách sớm nhất tới độc giả.

Theo Genk