Vô hiệu hóa quảng cáo trong uTorrent

Việc BitTorrent chèn thêm các quảng cáo trong các torrent client phổ biến của khiến không ít người dùng cảm thấy phiền toái. Bài viết này sẽ giúp bạn vô hiệu hóa chúng ngay từ bên trong ứng dụng mà không cần phải cài đặt thêm bất cứ phần mềm nào khác.

 

Thu thuat, uTorrent, BitTorrent

Trước tiền, mở uTorrent (hoặc BitTorrent) và nhấn vào Options> Preferences

Thu thuat, uTorrent, BitTorrent

Nhấn tiếp chuột vào tùy chọn Advanced trong bảng điều khiển bền trái. 

Thu thuat, uTorrent, BitTorrent

Để tìm kiếm các thanh điều khiển trong bảng bền phải của tab Advanced, bạn gõ văn bản sau để truy cập các cài đặt cho nó.

left_rail_offer

Sau đó kích đúp vào văn bản trong bảng bền phải để thay đổi giá trị thành false. Bạn cũng có thể thiết lập các nút radio thay đổi giá trị thành false và nhấn OK. Bây giờ lặp lại các bước trền và thay đổi giá trị false, cho mỗi cài đặt dưới đây:

gui.show_plus_upsell
sponsored_torrent_offer_enabled
bt.enable_pulse
gui.show_notorrents_node
offers.content_offer_autoexec

Thu thuat, uTorrent, BitTorrent

 Tiếp đến, bạn đóng và mở lại uTorrent, ngay lập tức bạn sẽ không còn nhìn thấy nhiều quảng cáo trong giao diện ứng dụng của mình.

Thu thuat, uTorrent, BitTorrent

Theo  XHTT