Cách sao lưu hệ thống trên Windows 8

Restore Point là một chức năng của Windows giúp khôi phục hệ thống về một thời điểm nào đó trong quá khứ. Cách này được áp dụng khi người dùng không thể khắc phục một trục trặc nào đó trên máy tính.

 System Restore, System Protection, Windows 8, Schedule Task, Microsoft, Windows
Để tạo một điểm khôi phục hệ thống bạn làm như sau:
Trong ô Search bạn gõ từ khóa:
System Restore, chọn Creat a restore point.

System Restore, System Protection, Windows 8, Schedule Task, Microsoft, Windows
Tại của sổ System Properties, chọn Configure.

System Restore, System Protection, Windows 8, Schedule Task, Microsoft, Windows
Tiếp tục chọn Turn on System Protection, nhấn OK.

System Restore, System Protection, Windows 8, Schedule Task, Microsoft, Windows
Sau đó bạn chọn Creat, và đặt tền cho điểm khôi phục hệ thống, bấm Creat để hoàn thành.

System Restore, System Protection, Windows 8, Schedule Task, Microsoft, Windows
Để khôi phục lại hệ thống bạn chọn System Restore và làm theo hướng dẫn.

System Restore, System Protection, Windows 8, Schedule Task, Microsoft, Windows
Ngoài ra, bạn có thể đặt lịch làm việc để hệ thống tự động tạo điểm khôi phục bằng cách trong ô Search bạn gõ từ khóa Schedule Task, chọn Schedule Tasks.

System Restore, System Protection, Windows 8, Schedule Task, Microsoft, Windows
Tìm theo đường dẫn "Task Schedule Library > Microsoft > Windows > System Restore".

System Restore, System Protection, Windows 8, Schedule Task, Microsoft, Windows
Kích đúp chọn SR.

System Restore, System Protection, Windows 8, Schedule Task, Microsoft, Windows
Chọn tab Triggers.

System Restore, System Protection, Windows 8, Schedule Task, Microsoft, Windows
Chọn New, sau đó các bạn thiết lập thời điểm bắt đầu chạy Restore Point hoặc thời gian lặp lại việc tạo điểm khôi phục. Bấm OK để hoàn thành.

Theo QTM