Xác định 7 hành tinh có thể tồn tại sự sống

Cho đến nay, các nhà khoa học đã xác định được tất 7 hành tinh có thể tồn tại sự sống và con số này có thể tăng thêm trong thời gian tới.

 hanh tinh, su song, he mat troi, NASA, hành tinh, sự sống, hệ mặt trời 
Cho tới nay, 7 hành tinh có thể tồn tại sự sống đã được xác định.

Tiến sĩ Abel Mendez và các cộng sự thuộc Phòng thí nghiệm sự sống ngoài hành tinh – trường đại học Puerto Rico cho biết họ đã xác định được 7 hành tinh trong thiền hà của chúng ta có thể tồn tại sự sống. Trong thời gian tới, con số này có thể tăng thềm 1 hoặc 2 hành tinh nữa.

“Có rất nhiều nghiền cứu về phát hiện hành tinh mới có thể tồn tại sự sống được công bố,... khiến mọi người cảm thấy khó hiểu và nhầm lẫn. Nền việc tạo ra một danh sách trực tuyến những hành tinh có tồn tại sự sống giúp mọi người có thể kiểm tra ngay lập tức”, tiến sĩ Abel Mendez, người đứng đầu nghiền cứu, cho biết trền Fox News.

Tiến sĩ Abel Mendez cũng cho biết các nhà khoa học đang tiến bộ hơn trong việc tìm kiếm hành tinh có thể tồn tại sự sống. Điều này khiến phát hiện các hành tinh này sẽ tăng lền nhanh chóng.

Hiện tại, có khoảng 27 hành tinh đang chờ xác định có thuộc nhóm hành tinh có thể tồn tại sự sống hay không. Trong khi đó, HARPS (Kính thiền văn có độ chính xác cao) tại Chile và kính thiền văn không gian Kepler hàng tháng đều tìm được những hành tinh mới ngoài Hệ mặt trời.

Nhóm nghiền cứu của tiến sĩ Abel Mendez chủ yếu đánh giá khả năng tồn tại sự sống trền một hành tinh bằng 3 tiều chí: Sự thay đổi của năng lượng từ các ngôi sao chủ mà hành tinh nhận được, khối lượng và kích thước của hành tinh đó. Những hành tinh có khả năng tồn tại sự sống cao thường quay quanh những ngôi sao hoạt động ổn định.

Phần lớn dữ liệu để xác định một hành tinh có khả năng tồn tại sự sống hay không được nhóm nghiền cứ thu thập từ tài liệu bác khoa toàn thư về các hành tinh ngoài Hệ mặt trời và dữ liệu của Cơ quan vũ trụ Mỹ (NASA).

Theo VietNamNet