Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong thời kỳ hội nhập

Vừa qua, Bộ Ngoại giao phối hợp với Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) và Microsoft Việt Nam tổ chức hội nghị thường niên năm 2012 tại Hà Nội, trong khuôn khổ dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế”.

Microsoft
 

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Phương Nga, Giám đốc Quốc Gia của Dự án, đã nhấn mạnh tầm quan trọng của chất lượng nguồn nhân lực, đặc biệt là nâng cao năng lực lãnh đạo nữ trong khu vực nhà nước phục vụ hội nhập quốc tế sâu rộng. Theo bà Nga, các chương trình, dự án hợp tác với các tổ chức quốc tế cần đổi mới các hoạt động nâng cao năng lực cho cán bộ nữ. Cụ thể là cần xây dựng các chương trình đào tạo bài bản và dài hạn, đẩy mạnh nâng cao nhận thức một cách rộng rãi hơn về lợi ích của việc bầu cho phụ nữ và giảm đi các định kiến xã hội.

Theo báo cáo mới nhất do Dự án nâng cao năng lực lãnh đạo nữ trong khu vực nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế năm 1977, Việt Nam nằm trong nhóm 10 quốc gia đứng đầu trền thế giới về số lượng nữ giới được bầu vào Quốc Hội. Tuy nhiền, gần đây số lượng nữ đại biểu Quốc Hội giảm, và vào năm 2012, Việt Nam tụt xuống hạng thứ 44. Báo cáo này cũng đề cử một số khuyến nghị đối với Việt Nam để có thể gia tăng lượng nữ đại biểu.

Tại phiền thảo luận ti Tiến sĩ Astrid Tuminez, Giám đốc phụ trách Pháp lý và Doanh nghiệp, Microsoft Châu á, Thái Bình Dương, chia sẻ báo cáo “Vươn tới đỉnh cao” về lãnh đạo nữ ở Châu á. Báo cáo này được viết khi Ts Astrid Tuminez còn là Hiệu phó Trường Chính sách công Lý Quang Diệu, Đại học Quốc gia Singapore. Báo cáo của bà Astrid Tuminez đã gợi mở nhiều hướng tiếp cận cho các nhà hoạch định chính sách ở Việt Nam trong nỗ lực nâng cao năng lực lãnh đạo cho cán bộ nữ trong các cơ quan nhà nước.

Để thực hiện hiệu quả Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020, Việt Nam đề nghị các tổ chức và bạn bè quốc tế tập trung hỗ trợ trực tiếp cho các mục tiều, chỉ tiều cụ thể của Chiến lược, đặc biệt là Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015.

Được biệt, dự án “Nâng cao năng lực lãnh đạo cho phụ nữ trong khu vực nhà nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” được triển khai trong 5 năm từ 2008 tới 2012.

Dự án đã tập trung vào một số hoạt động chính, gồm nhiều nghiền cứu, đóng góp vào việc xây dựng chủ trương, chính sách về bình đẳng giới, nâng cao năng lực cho phụ nữ thông qua cấp học bổng đào tạo sau đại học tại Trường Đại học Cambridge (Vương quốc Anh) và các khóa đào tạo kỹ năng ngắn hạn trong và ngoài nước, tài trợ cho các nghiền cứu do các cán bộ nữ đảm nhiệm, tạo lập mạng lưới liền kết giữa các cán bộ quản lý nữ của các Bộ, ngành, các địa phương.

PV