Các tính năng mạng xã hội của BlackBerry 10 sẽ thế nào?

Các tính năng mạng xã hội trên các nền tảng di động đang đóng một vai trò ngày càng quan trọng. BlackBerry 10 cũng đã nhận ra xu thế này từ lâu. Bởi thế mà hệ điều hành di động mới nhất của RIM cũng đã có những chăm chút dành cho các tính năng chia sẻ nhằm phục vụ người dùng một cách tối đa.

BlackBerry 10, Facebook, Twitter, mang xa hoi, mạng xã hội

Thời điểm BlackBerry 10 ra mắt đang ngày càng tới gần thế nền chúng ra đang ngày càng chứng kiến ngày một nhiều những tính năng mới mẻ của hệ điều hành này. Mới đây những hình ảnh về các tính năng mạng xã hội của BlackBerry 10 như Facebook, Twitter.. lại tiếp tục bị rò rỉ.

BlackBerry 10, Facebook, Twitter, mang xa hoi, mạng xã hội

BlackBerry 10, Facebook, Twitter, mang xa hoi, mạng xã hội

BlackBerry 10, Facebook, Twitter, mang xa hoi, mạng xã hội

BlackBerry 10, Facebook, Twitter, mang xa hoi, mạng xã hội

BlackBerry 10, Facebook, Twitter, mang xa hoi, mạng xã hội

BlackBerry 10, Facebook, Twitter, mang xa hoi, mạng xã hội

BlackBerry 10, Facebook, Twitter, mang xa hoi, mạng xã hội

Theo Genk