Chrome 25 sẽ hỗ trợ kiểm soát phần mở rộng bên thứ 3

Để tăng cường bảo mật cho trình duyệt của mình, Google cho biết sẽ bổ sung thêm 2 tính năng mới trong phiên bản Chrome 25, bao gồm tính năng kiểm soát phần mở rộng của bên thứ 3 trước khi cài đặt vào trình duyệt.

 Để tăng cường bảo mật cho trình duyệt của mình, Google cho biết sẽ bổ sung thềm 2 tính năng mới trong phiền bản Chrome 25, bao gồm tính năng kiểm soát phần mở rộng của bền thứ 3 trước khi cài đặt vào trình duyệt. 

Chrome, Chrome 25, Google, phan mo rong, tang cương bao mat, tinh nang moi, trinh duyet
Bắt đầu từ Chrome 25, phần mở rộng sẽ không hoạt động cho đến khi người dùng kích hoạt.

 Theo đó, các phần mở rộng của bền thứ 3 sẽ bị vô hiệu hóa theo mặc định, nếu tự động cài đặt, một hộp thoại cảnh báo sẽ được mở ra cung cấp người dùng tùy chọn kích hoạt phần mở rộng hay không. Một chức năng khác sẽ tự động tắt tất cả các phần mở rộng từ bền thứ 3 nếu nó đã được cài đặt, sẽ có 1 dấu nhắc nếu người dùng muốn kích hoạt chúng. 

Chrome, Chrome 25, Google, phan mo rong, tang cương bao mat, tinh nang moi, trinh duyet
Phần mở rộng của bền thứ 3 muốn tự động cài đặt phải thông báo cho người sử dụng.

 Giám đốc sản xuất sản phẩm của Chrome, ông Peter Lugwig, cho biết rằng việc quyết định kiểm soát các phần mở rộng bền thứ 3 là do Google lo ngại việc các ứng dụng cài đặt một cách âm thầm nó mà không có sự thừa nhận của người dùng, có thể dẫn đến những hậu quả về an ninh.

Trước đó, Firefox cũng đã thực hiện các chính sách về quản lí add-on (giống phần mở rộng của Chrome) cũng do lo ngại về vấn đề an ninh và bảo mật, đặc biệt là bảo mật trong doanh nghiệp.

Theo TTCN