Apple được cấp phép bằng sáng chế microSIM

Sau vài tháng đệ đơn xin cấp bằng sáng chế cho kết nối microSIM, Apple đã chính thức nhận được bằng sáng chế vết thiết kế thẻ microSIM.

 Mobile-news, microSIM, Apple,  

Bằng sáng chế này bao gồm các thiết kế kết nối trền thẻ microSIM làm cho nó dễ dàng chèn và gỡ bỏ mà không gây thiệt hại. Trong ghi chú của Apple, bằng sáng chế này cung cấp các kết nối microSIM có thể trang bị bền trong một máy tính, smartphone, tablet, TV hoặc thiết bị khác. 

Thông tin mô tả bằng sáng chế cho thấy, thẻ SIM có thể được sản xuất trong một loạt các kích cỡ. Ban đầu, bằng sáng chế được nộp trong quý 3-2010 và mang mã số 8337223 cùng tiều đề chính thức là Mini-SIM Connector.

Bằng sáng chế đưa ra một cổng kết nối cho phép thẻ SIM được giữ, chèn và loại bỏ một ca1hc dễ dàng. Cổng này cũng hỗ trợ bảo vệ thẻ khỏi những thiệt hại do chèn không đúng cách.

Những người tạo ra chuẩn microSIM bao gồm Zheng Gao, Benjamin Rappoport và Steve McClure. Đây là bằng sáng chế quan trọng khi mà ngành công nghiệp di động bắt đầu chuyển đến thẻ SIM có kích thước nhỏ hơn nhằm giúp giảm kích thước của các thành phần bền trong một smartphone hoặc tablet. Các thành phần quan trọng nhỏ hơn sẽ giúp cho các thiết bị được mỏng hơn và nhỏ hơn.

Theo NLD