Khám phá quy trình làm pháo hoa

Màu sắc sống động, rực rỡ mà pháo hoa tạo ra là kết quả của sự kết hợp giữa nhiều loại hoá chất với nhau.

 quy trinh, phao hoa, chay no, nguy hiem, an toan, quy trình, pháo hoa, cháy nổ, nguy hiểm, an toàn
Quy trình làm pháo hoa không quá khó nhưng nguy hiểm vì con người phải tiếp xúc với các vật liệu dễ cháy nổ. 

quy trinh, phao hoa, chay no, nguy hiem, an toan, quy trình, pháo hoa, cháy nổ, nguy hiểm, an toàn
Tất cả các công đoạn làm pháo hoa được hoàn thành sau 9 ngày. Mỗi công đoạn đều được kiểm soát nghiềm ngặt để đảm bảo an toàn. 

quy trinh, phao hoa, chay no, nguy hiem, an toan, quy trình, pháo hoa, cháy nổ, nguy hiểm, an toàn
Ống phóng pháo hoa làm từ giấy. 

quy trinh, phao hoa, chay no, nguy hiem, an toan, quy trình, pháo hoa, cháy nổ, nguy hiểm, an toàn
Mỗi xưởng ống phóng thường có hai công nhân làm việc. 

quy trinh, phao hoa, chay no, nguy hiem, an toan, quy trình, pháo hoa, cháy nổ, nguy hiểm, an toàn
Máy quét hồ lền mặt giấy, cuộn và cắt thành các ống phóng nhỏ. 

quy trinh, phao hoa, chay no, nguy hiem, an toan, quy trình, pháo hoa, cháy nổ, nguy hiểm, an toàn
Cách làm pháo hoa về mặt nguyền lý khá đơn giản. Pháo hoa gồm 2 phần: thuốc nổ và thuốc phóng. 

quy trinh, phao hoa, chay no, nguy hiem, an toan, quy trình, pháo hoa, cháy nổ, nguy hiểm, an toàn
Tuy nhiền, quy trình sản xuất rất phức tạp, cần phải tối ưu hóa và tính toán chi tiết. 

quy trinh, phao hoa, chay no, nguy hiem, an toan, quy trình, pháo hoa, cháy nổ, nguy hiểm, an toàn
Công nhân phải đeo mặt nạ chống độc khi thực hiện quy trình cho thuốc phóng vào ống. 

quy trinh, phao hoa, chay no, nguy hiem, an toan, quy trình, pháo hoa, cháy nổ, nguy hiểm, an toàn
Công xưởng làm pháo hoa này thành lập từ năm 2010 và hiện sản xuất được 45 loại pháo hoa. Họ dự tính sản xuất 64 loại pháo hoa vào năm 2013. 

quy trinh, phao hoa, chay no, nguy hiem, an toan, quy trình, pháo hoa, cháy nổ, nguy hiểm, an toàn
Công xưởng thứ 3 thực hiện việc nối ống phóng với ngòi dẫn cháy. 

quy trinh, phao hoa, chay no, nguy hiem, an toan, quy trình, pháo hoa, cháy nổ, nguy hiểm, an toàn
Công đoạn nguy hiểm nhất là quy trình cho thuốc nổ vào ống phóng. 

quy trinh, phao hoa, chay no, nguy hiem, an toan, quy trình, pháo hoa, cháy nổ, nguy hiểm, an toàn

quy trinh, phao hoa, chay no, nguy hiem, an toan, quy trình, pháo hoa, cháy nổ, nguy hiểm, an toàn
Cuối cùng, pháo hoa hoàn thành và được gói lại.

Theo khampha