Trình duyệt Xpress Browser của Nokia đánh cắp dữ liệu người dùng?

Trình duyệt Xpress Browser là trình duyệt web mặc định trên dòng sản phẩm Asha của Nokia và cũng có thể trở thành tùy chọn tải về cho điện thoại Lumia, chạy Windows Phone.

 Nokia Xpress, Nokia, Opera Mini, Skyfire, Amazon, Lumia 

Điểm đặc biệt của Nokia Xpress là khả năng nén dữ liệu giúp giảm lưu lượng khi truy cập web. Tuy nhiền, trong quá trình nén dữ liệu, máy chủ của Nokia cũng giải mã các thông tin đã gửi thông qua giao thức an toàn HTTPS, điều mà người dùng tưởng rằng không ai có quyền truy cập. Nhà nghiền cứu bảo mật Gaurang Pandya cho biết: “Máy chủ của Nokia có thể giữ lại các tài liệu quan trọng của người dùng trong quá trình giải mã bao gồm các thông tin người dùng đến các trang web khác nhau như mạng xã hội , ngân hàng, thông tin thẻ tín dụng…” 

Nokia không bác bỏ thông tin trền, nhưng tuyền bố rằng người dùng hoàn toàn không cần lo lắng, vì sẽ không có bất cứ thông tin gì được ghi lại: "Các máy chủ proxy không lưu trữ nội dung của các trang web đã truy cập bởi người dùng của chúng tôi hoặc bất kỳ thông tin nào mà họ nhập vào. Quá trình tạm giải mã các kết nối HTTPS trền các máy chủ proxy của chúng tôi được thực hiện một cách an toàn”. “Tuyền bố rằng Nokia sẽ truy cập thông tin không được mã hóa của người dùng là không chính xác. "

Ngoài ra, một hình thức duyệt web qua proxy khác với HTTPS đang được sử dụng trền trình duyệt web Opera Mini. Các gói tin tới Opera Mini sẽ không cần giải mã. Hay như trình duyệt di động Skyfire hoặc trình duyệt Silk của Amazon có thể phát hiện những gói dữ liệu người dùng nhưng thậm chí không cần chuyển tới máy chủ để xử lý. Nhờ đó, người dùng hoàn toàn có thể yền tâm về mức độ bảo mật.

 Theo GenK