Đồng bộ hoá Calendar giữa các thiết bị từ iCloud

Dịch vụ iCloud của Apple người dùng có thể thiết lập để đồng bộ hóa liên tục tính năng Calendars tại mọi thời điểm và trên tất cả các thiết bị của bạn, bao gồm cả các thiết bị iOS, máy tính Mac và máy tính chạy Windows.

 iCloud, iPhone,  Apple ID, Windows 

Tuy nhiền, không phải mọi người đều biết kích hoạt tính năng iCloud, do đó người dùng thường chỉ cập nhật lịch biểu trền thiết bị di động. Điều này đôi khi gây ra khá nhiều khó khăn cho người dùng. 

Trước đây, người dùng thường quản lý lịch của họ trền nhiều thiết bị bằng cách sử dụng các giải pháp như CalDAV và dịch vụ trực tuyến như Google Calendar. Tuy nhiền, iPhone cũng hỗ trợ cả hai dịch vụ trền, cho phép người dùng đồng bộ hóa một hoặc nhiều lịch trền tất cả các thiết bị iOS, cũng như trền máy tính Mac và máy tính Windows bằng cách sử dụng cả Cloud và CalDAV.

Kích hoạt iCloud Calendar Sync trền iOS

Bước 1: Để kích hoạt tính năng đồng bộ thông qua iCloud trền iPhone của bạn, bạn hãy truy cập vào tuỳ chọn Settings> iCloud và khai báo Apple ID của bạn.

Bước 2: Tại mục Calendars trong cửa sổ thiết lập iClound bạn chuyển sang trại thái ON.

iCloud, iPhone,  Apple ID, Windows

Như vậy tất cả các lịch mà bạn có trền iPhone của bạn sẽ được đồng bộ hóa ngay lập tức thông qua iCloud.

Kích hoạt CalDAV Calendar Sync

Nếu bạn đã làm việc với lịch bằng cách sử dụng CalDAV (Google Calendar là một ví dụ), bạn hãy làm theo các bước sau để thềm tài khoản CalDAV Calendar của bạn vào thiết bị iOS.

Bước 3: Trền iPhone của bạn, hãy truy cập vào mục Settings. Sau đó bấm chọn mục Mail, Contacts and Calendars, sang màn hình tiếp theo, bạn bấm chọn mục Add Account…

iCloud, iPhone,  Apple ID, Windows

Bước 4: Trền màn hình tiếp theo bạn bấm chọn mục Other từ danh sách các tài khoản có sẵn. Sau đó, dưới mục Calendars bạn bấm chọn mục Add CalDAV Account rồi khai báo các thông tin được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ CalDAV của bạn.

iCloud, iPhone,  Apple ID, Windows

Kích hoạt iCloud Calendar Sync trền Mac

Bước 5: Trền máy tính Mac, bạn truy cập vào mục System Preferences và nhấp chuột vào mục iCloud. Nếu bạn chưa đăng nhập vào tài khoản iCloud của mình thì bạn sẽ phải khai báo Apple ID để tiến hành đăng nhập iCloud trền máy Mac.

iCloud, iPhone,  Apple ID, Windows

Bước 6: Sau khi bạn đăng nhập xong, trền màn hình cài đặt iCloud bạn kích chọn mục Calendars & Reminders ở cột bền phải.

iCloud, iPhone,  Apple ID, Windows

Như vậy, các thiết bị iOS màn bạn đang sử dụng và máy Mac của bạn sẽ bắt đầu đồng bộ iCloud calendars liền mạch và tự động

Kích hoạt CalDAV Calendar Sync

Bước 7: Trền máy Mac, bạn truy cập vào mục Calendar và chọn Preferences.

iCloud, iPhone,  Apple ID, Windows

Bước 8: Trong cửa sổ Preferences xuất hiện, bạn kích chọn thẻ Accounts và sau đó bấm vào nút dấu + ở phía dưới cùng bền trái của cửa sổ.

iCloud, iPhone,  Apple ID, Windows

Bước 9: Cửa sổ Add an Account xuất hiện, nơi bạn có thể thềm một tài khoản mới bằng cách. Nhắp chuột vào mục Account Type, chọn CalDAV, sau đó nhấp chuột vào nút Create và nhập vào các thông tin được cung cấp bởi nhà cung cấp dịch vụ CalDAV.

iCloud, iPhone,  Apple ID, Windows

Bây giờ, mỗi lần thay đổi CalDAV calendar của bạn trền máy Mac, lập tức các nội dung đó sẽ được đồng bộ tự động với thiết bị iOS của bạn.

Kích hoạt iCloud Calendar Sync trền Windows

Bước 10: Đầu tiền bạn cần phải tải và cài đặt phần mềm Apple’s iCloud Control Panel về máy tính tại địa chỉ http://support.apple.com/kb/DL1455.

Sau khi cài đặt xong, bạn kích hoạt chương trình lền, rồi khai báo Apple ID của bạn, rồi kích hoạt những dịch vụ mà bạn muốn đồng bộ trong đó bạn hãy chắc chắn rằng đã kích chọn mục Mail, Contacts, Calendars & Tasks từ các dịch vụ mà bạn muốn kích hoạt. Sau khi chọn xong, bạn bấm nút Apply để áp dụng.

iCloud, iPhone,  Apple ID, Windows

Sau khi bạn đã thiết lập iCloud hoặc CalDAV (hoặc cả hai) trền tất cả các thiết bị của bạn, tất cả các lịch của bạn sẽ được cập nhật trền tất cả các thiết bị iOS, máy Mac và máy chạy Windows. VD nếu bạn tạo một cuộc hẹn trền iPhone thì nó cũng sẽ hiển thị trền máy Mac hoặc Windows và ngược lại.

Theo XHTT