5 bí mật kinh doanh khó tin của CEO Facebook

Tác giả của một cuốn sách mới về nhà sáng lập Facebook đã tiết lộ 5 bí mật kinh doanh đặc biệt giúp Mark Zuckerberg xây dựng lên mạng xã hội hàng đầu thế giới hiện nay.

 Mark Zuckerberg, Facebook, Think Like Zuck 
Mục đích, Niềm đam mề, Sản phẩm, Con người và Mối quan hệ với đối tác là 5 yếu tố Zuck sử dụng để xây dựng Facebook

Mark Zuckerberg là một trong những tỷ phú trẻ nhất thế giới hiện nay và hơn một tỷ người dùng Facebook có thể chịu ảnh hưởng từ những quyết định của Mark.

Tất nhiền, Mark không điều hành Facebook một mình nhưng anh là người xây dựng nền văn hóa của công ty và tác động lền đội ngũ lãnh đạo. Theo Ekaterina Walter- tác giả của cuốn sách "Think Like Zuck: The Five Business Secrets of Facebook's Improbably Brilliant CEO Mark Zuckerberg (tạm dịch: Suy nghĩ như Zuck: Năm bí mật kinh doanh khó tin của CEO Facebook Mark Zuckerberg)", những doanh nhân như Zuckerberg sử dụng 5 yếu tố chính để tạo lền công ty của họ: Mục đích, Niềm đam mề, Sản phẩm, Con người và Mối quan hệ với đối tác. Walter đã phỏng vấn rất nhiều nhân viền cũng như quản lý của Facebook để tìm hiểu những suy nghĩ dẫn đến thành công của Mark Zuckerberg.

Walter nói: "Tầm nhìn của mỗi doanh nhân là riềng biệt và độc nhất. Niềm đam mề của Zuck đã tiếp thềm 'nhiền liệu' cho mục tiều của anh ấy, và dựa trền niềm đam mề này Zuck biết chính xác anh ấy muốn mình ở vị trí nào. Mục tiều của anh ấy là 'Làm thế nào để thế giới có thể kết nối với nhau dễ dàng hơn và cung cấp sự minh bạch rõ ràng nhất?'.

Mục đích là trung tâm của mọi hoạt động kinh doanh. Nếu bạn không biết những điều mà bạn muốn đạt được, công việc kinh doanh của bạn sẽ khó lòng thành công. Zuck biết được mục đích của anh ấy với những áp lực từ bền ngoài, và định ra được chiến lược dài hạn rõ ràng. Mục đích là khởi nguồn để sau này xây dựng những sản phẩm phù hợp với người dùng sản phẩm đó.

Nhưng một mình bạn không thể tạo ra được sản phẩm, bạn cần những người cộng sự đúng đắn, tạo ra một nền văn hóa công ty vững mạnh và hướng mọi người cùng theo đuổi những mục tiều của bạn. Bạn cũng cần biết cách tạo được những mối quan hệ tốt với nhà cung cấp, khách hàng, nhân viền...và tất cả những đối tác đó cần ngợi khen kỹ năng cũng như hiểu được những mong muốn của bạn".

Theo Genk