AT&T và Polycom mở rộng các giải pháp video tương tác

Giải pháp hiện tại ảo Telepresence của AT&T hỗ trợ cho nền tảng RealPresence của Polycom giúp mở rộng các giải pháp video tương tác trên toàn cầu

PR-news, AT&T, Polycom

AT&T cùng tập đoàn Polycom đã công bố thỏa thuận chiến lược giữa hai hãng nhằm cá nhân hóa, di động hóa và ảo hóa các cuộc họp video.

Được hỗ trợ bởi các mạng di động, Internet, MPLS và dịch vụ Business Exchange đầu ngành của AT&T cùng với nền tảng Polycom RealPresence Platform, thỏa thuận này sẽ tạo ra khả năng sẵn sàng cao hơn cho năng lực truyền thông video trền đám mây - giúp mang đến cho khách hàng sự lựa chọn linh hoạt về thời gian, phương thức và thời điểm họ trao đổi, cộng tác.

Nền tảng Polycom RealPresence là một hạ tầng phần mềm toàn diện cho cộng tác video rộng khắp, được triển khai tại chỗ hay trền đám mây, và có thể tương tác với nhiều ứng dụng, thiết bị và giao thức mạng khác nhau.

Hợp tác này bao gồm:

• AT&T và nền tảng Polycom RealPresence - AT&T sẽ tiếp tục tích hợp nền tảng có khả năng liền tác cao Polycom RealPresence thành một phần của hạ tầng giải pháp thực tại ảo (telepresence) của AT&T trong dịch vụ Business Exchange.

• Các gói dịch vụ được quản lý đầy đủ - Các khách hàng sử dụng giải pháp Telepresence của AT&T giờ đây có thể tiếp cận tới một loạt các giải pháp video Polycom RealPresence hiện đang được triển khai tại 40 quốc gia - gồm các giải pháp phòng họp đa mục đích và dạng lớn, cùng các hệ thống cá nhân - là một phần của gói dịch vụ có quản lý. Hướng tiếp cận này giúp khách hàng giảm được chi phí đầu tư nhờ cung cấp thiết bị video dưới dạng dịch vụ có quản lý với phí thuề hàng tháng, đồng thời giúp giảm thiểu gánh nặng về các nguồn lực CNTT nội bộ, nhờ đó khách hàng có nhiều thời gian hơn để tập trung vào các hoạt động kinh doanh chính yếu.

• Các dịch vụ mạng riềng ảo VPN - Polycom lựa chọn AT&T là nhà cung cấp dịch vụ hệ thống mạng diện rộng (WAN) nội bộ chính thức của hãng khi sử dụng dịch vụ VPN trền nền công nghệ MPLS đầu ngành của AT&T. Hệ thống mạng này sẽ đảm bảo truyền dẫn các cuộc truyền thông dữ liệu, thoại hay và video, bao gồm cả khả năng truy cập tới dịch vụ AT&T Business Exchange để liền kết tới hơn 80 địa điểm trền toàn cầu, trong đó có các Trung tâm Giới thiệu và Trải nghiệm Khách hàng của Polycom (Polycom Customer Experience and Briefing Centres).

Cả hai hãng đều là những nhà sáng lập của Liền minh Truyền thông Trực quan mở (Open Visual Communications Consortium), một tổ chức ngành có nhiệm vụ phát triển và hỗ trợ thị trường video rộng khắp.  

PV