Microsoft đóng cửa Messenger và sát nhập dịch vụ với Skype

16:4718/01/2013

Đúng như thông báo từ trước, hôm nay Microsoft đã gửi email thông báo cho những người dùng của mình biết rằng họ sẽ đóng cửa dịch vụ Messenger trên toàn thế giới (ngoại trừ Trung Quốc), đồng thời khuyến khích họ chuyển sang dùng Skype như là một biện pháp thay thế

 skype, microsoft, messenger, microsoft messenger, chat, video call, video chat, dong cua, sat nhap, dich vu

Đúng như thông báo từ trước, hôm nay Microsoft đã gửi email thông báo cho những người dùng của mình biết rằng họ sẽ đóng cửa dịch vụ Messenger trền toàn thế giới (ngoại trừ Trung Quốc), đồng thời khuyến khích họ chuyển sang dùng Skype như là một biện pháp thay thế. Bạn có thể đăng nhập Skype bằng tài khoản Microsoft của mình và danh bạ của 2 dịch vụ sẽ được gộp chung lại với nhau.

Ngay cả khi truy cập vào website Messenger của Microsoft thì người dùng cũng sẽ thấy nút bấm chuyển hướng sang dùng dịch vụ của Skype. Nếu bạn không thể đăng nhập Skype bằng tài khoản Microsoft của mình thì hãy cập nhật Skype lền phiền bản mới nhất, ở màn hình đăng nhập chọn "Microsoft account" rồi tiến hành đăng nhập bình thường. Mọi danh bạ của bạn sẽ được cập nhật và xuất hiện ngay lập tức, kể cả lịch sử các cuộc hội thoại trước đây cũng được giữ lại.

Tải về Skype ở đây:

 skype, microsoft, messenger, microsoft messenger, chat, video call, video chat, dong cua, sat nhap, dich vu

 skype, microsoft, messenger, microsoft messenger, chat, video call, video chat, dong cua, sat nhap, dich vu
 

Theo Tinhte

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD