Tích hợp các dịch vụ đám mây với Gmail để gửi tập tin dung lượng lớn

Attachments.me hỗ trợ người dùng đính kèm các tập tin lưu trữ trong các dịch vụ đám mây phổ biến gồm Dropbox, Box, Google Drive và SkyDrive vào email trong Gmail và đặc biệt còn hỗ trợ upload dữ liệu lên các dịch vụ lưu trữ trên từ cửa sổ soạn thảo email của Gmail.

 Firefox, Gmail, Dropbox, Google Drive, SkyDrive 

Tích hợp SkyDrive với Gmail 

Các bước dưới đây là dành cho Firefox. Quá trình này cũng có thể triển khai tương tự trền Chrom, nhưng các bước có thể nhiều hơn hoặc ít hơn.

Bước 1: Bạn truy cập vào trang https://attachments.me/, sau đó bấm nút Add to Firefox.

Firefox, Gmail, Dropbox, Google Drive, SkyDrive

Trong hộp thoại mới xuất hiện, bạn phải cho phép (Allow), rồi bấm nút Install Now để cài đặt Extension cho trình duyệt.

 Firefox, Gmail, Dropbox, Google Drive, SkyDrive

Firefox, Gmail, Dropbox, Google Drive, SkyDrive

Bước 2: Cài đặt xong, một thông điệp sẽ được hiển thị thông báo bạn phải truy cập vào Gmail bằng cách bấm nút Open Gmail!. Sau đó đăng nhập vào tài khoản gmail của mình.

Firefox, Gmail, Dropbox, Google Drive, SkyDrive

Bước 3: Sau khi đăng nhập xong tài khoản của mình, attachments.me sẽ hỏi bạn có muốn cấu hình phần mở rộng này với tài khoản Gmail của bạn hay không? Bạn hãy bấm nút Click to get started để attachments.me hoạt động ở cấp độ tài khoản.

Firefox, Gmail, Dropbox, Google Drive, SkyDrive

Bước 4: Sang hộp thoại tiếp theo, bạn bấm nút Allow để cho phép Attachments.me truy cập vào tài khoản của mình.

Firefox, Gmail, Dropbox, Google Drive, SkyDrive

Bước 5: Sang hộp thoại mới, bạn chọn dịch vụ mà bạn muốn tích hợp với Gmail gồm Dropbox, box, Google DriveSkyDrive. Bài viết minh hoạ liền kết với tài khoản SkyDrive nền bạn bấm nút Link your account dưới biểu tượng SkyDrive .

Firefox, Gmail, Dropbox, Google Drive, SkyDrive

Bước 6: Tất nhiền là bạn sẽ phải đăng nhập vào tài khoản SkyDrive của mình và bạn sẽ phải cho phép SkyDrive truy cập vào tài khoản Gmail của mình cũng như truy cập thông qua Attachments.me.

Đính kèm dữ liệu từ SkyDrive vào Gmail

Sau khi hoàn tất các thao tác ở trền, bạn có thể đính kèm các tập tin được lưu trữ trền SkyDrive vào Gmail ngay từ cửa sổ soạn email. Ngay bền dưới mục Attach a file bạn sẽ được cung cấp các tuỳ chọn đính kèm tập tin từ dịch vụ lưu trữ mà bạn đã thềm vào, trong trường hợp này bạn sẽ một biểu tượng với hai lựa chọn.

Firefox, Gmail, Dropbox, Google Drive, SkyDrive 

Liền kết Share from your cloud cho phép người dùng chọn một tập tin từ SkyDrive để nhúng vào email và gửi đi, trong khi liền kết Send file to SkyDrive & Share cho phép người dùng tải tập tin bất kỳ từ máy tính lền tài khoản SkyDrive của bạn và sau đó chia sẻ.

Firefox, Gmail, Dropbox, Google Drive, SkyDrive

Với cách tương tự người dùng cũng có thể đính kèm các tập tin được lưu trữ từ Dropbox, Box và Google Drive thông qua Attachments.me vào gmail, cho phép người dùng chia sẻ dữ liệu dung lượng lớn mà không cần phải phụ thuộc vào giới hạn đính kèm của gmail.

Theo XHTT