Mở trực tiếp tập tin trong trình duyệt

Ứng dụng này hiện đang hỗ trợ cho trình duyệt Firefox và Chrome, có thể mở hàng trăm các loại tập tin khác nhau trực tiếp trong trình duyệt. Trên thực tế rollApp hoạt động như một máy chủ lưu trữ các ứng dụng khác nhau như LibreOffice, DIA…

 Trinh duyet, Firefox, Chrome
Một số ứng dụng hỗ trợ trong rollApp

Khi người dùng muốn mở một tập tin, cần phải có sự giúp đỡ của các ứng dụng tích hợp trong rollApp như: MyPaint, Libreoffice Calc, Libreoffice Impress... Ngoài ra, rollApp cũng có khả năng kết nối với một tài khoản lưu trữ đám mây phục vụ như là một bệ phóng cho các ứng dụng.

Trước khi bạn bắt đầu sử dụng rollApp trền máy tính, phải đăng ký một tài khoản. Bạn có thể sử dụng Google, Twitter, Facebook…để tạo một tài khoản chính trong rollApp (rollApp chỉ đọc địa chỉ email, quốc gia và ngôn ngữ từ tài khoản đã kết nối của bạn). Một khi bạn đã đăng nhập, rollApp sẽ yều cầu kết nối một tài khoản lưu trữ trực tuyến.

Tuy nhiền, hiện nay rollApp chỉ hỗ trợ Google Drive, Dropbox và 4shared và nếu bạn muốn mở và chỉnh sửa các tập tin trực tiếp trong trình duyệt phải có tài khoản một trong bất kỳ các dịch vụ trền.

 Trinh duyet, Firefox, Chrome

Trinh duyet, Firefox, Chrome

Trong khi kết nối với tài khoản lưu trữ đám mây, bạn sẽ được yều cầu tạo ra một thư mục mới và quyền truy cập vào thư mục này chỉ được cấp cho rollApp. Ứng dụng sẽ sử dụng thư mục này để tải về, chỉnh sửa và lưu các tập tin, sau khi bạn đã kết nối các tài khoản, có thể cài đặt các phần mở rộng trong trình duyệt bằng cách truy cập vào trang rollApp plugin. Các dịch vụ sẽ tự động phát hiện trình duyệt bạn đang sử dụng và chuyển hướng đến “cửa hàng” tương ứng.

Một khi bạn đã tải về phần mở rộng và khởi động lại trình duyệt, bất cứ khi nào bạn chọn tập tin cũng có thể gặp một liền kết tải về có loại tập tin được hỗ trợ bởi rollApp, bạn sẽ thấy một khung cửa sổ pop-up hỏi bạn nếu muốn tải về các tập tin (bấm nút dowload) hoặc mở (open) nó trực tiếp trong trình duyệt. Khi bạn mở một tập tin trong trình duyệt, rollApp sẽ kết nối với các ứng dụng trong máy chủ.

 Trinh duyet, Firefox, Chrome
Nếu bạn muốn mở trực tiếp hãy bấm nút Open, còn tải về máy thì bấm nút dowload

  Trinh duyet, Firefox, Chrome

Có thể nói, rollApp chắc chắn là cách nhanh nhất để xem nội dung của bất kỳ tập tin trực tiếp trong trình duyệt mà không cần tải nó về máy tính. Vì vậy, hãy thử dùng và cảm nhận hiệu quả của ứng dụng trực tuyến này.

Bạn hãy truy cập vào địa chỉ: https://www.rollapp.com/ để thiết lập và sử dụng rollApp.

Theo XHTT