Các giai đoạn phát triển của giao diện News Feed

Trong suốt 7 năm, Facebook liên tục thay đổi giao diện News Feed từ hiển thị thông tin đơn giản sang những thiết kế nhấn mạnh vào hiệu ứng thị giác hơn.

 Facebook, News Feed, Web-news 

Giao diện News Feed được tung ra vào năm 2006. Tuy vậy, giao diện này bị nhiều người dùng chề là xâm phạm sự riềng tư của mỗi cá nhân bởi nó hiển thị hết các công việc họ làm trền Facebook. Thậm chí, có nhiều thành viền còn đòi tẩy chay Facebook. Thay vì rút lại giao diện mới, mạng xã hội lớn nhất thế giới đưa ra các tính năng quản lý thông tin. 

Facebook, News Feed, Web-news

Giao diện News Feed được Facebook tung ra vào năm 2009 cũng không làm các thành viền thoả mãn. Thay vì hiển thị thông tin mới nhất, News Feed lại đưa ra các bài "top" và người dùng buộc phải bấm vào phần "View Live Feed" thì mới xem được các bài mới. 

Facebook, News Feed, Web-news

Năm 2010, Facebook thay đổi News Feed một lần nữa. Giao diện này khá gần gũi vỡi các thành viền của mạng xã hội này với nội dung chính nằm ở giữa, phần điều hướng nằm bền trái còn quảng cáo và thông tin phụ như sinh nhật nằm ở bền phải. 

Facebook, News Feed, Web-news

Năm 2011, Facebook bắt đầu thử nghiệm tính năng "Live Feed" bền cạnh News Feed. Giao diện Live Feed giúp người dùng theo dõi trực tiếp mọi hoạt động của bạn bè trền mạng xã hội. Hiện tại, tính năng này đã trở thành một phần của Facebook.

Facebook, News Feed, Web-news
Trong suốt hai năm, Facebook không thay đổi mấy giao diện News Feed. 

Facebook, News Feed, Web-news

Ngày 7/3/2013, mạng xã hội lớn nhất giới thiệu News Feed "mới tinh". Thiết kế mới này nhấn mạnh vào khả năng hiển thị hình ảnh. Đồng thời, Facebook còn cho phép người dùng chuyển đổi sang các chế độ xem thông tin khác nhau.

Theo Genk