HP mang lại sự đơn giản, lợi nhuận và tính nhất quán cho các đối tác

12:1827/03/2013

Các sản phẩm, các dịch vụ, các chương trình mới và các mô hình kinh doanh thúc đẩy tăng trưởng của HP mang lại lợi ích tối đa cho đối tác.

HP, HP PartnerOne,

Tại Hội nghị đối tác toàn cầu 2013 của HP, HP đã công bố các chương trình và các mô hình kinh doanh mới sẽ giúp các đối tác đạt được thành công thông qua các chương trình đối tác đơn giản, các phần thưởng hiệu suất dự đoán nhiều hơn, và các công cụ cải tiến nhằm cung cấp tính nhất quán trong việc tham gia của đối tác.

Trong năm tài chính 2013, HP sẽ đầu tư khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ vào các chương trình đối tác trền toàn thế giới và các sáng kiến CNTT được thiết kế để thưởng cho hiệu suất, hướng nhu cầu và sự đơn giản trong việc tham gia của đối tác. HP sẽ tiếp tục cải tiến chương trình HP PartnerOne và cung cấp nhiều đổi mới trong công nghệ doanh nghiệp cho các đối tác bao gồm cả môi trường thử nghiệm điện toán đám mây mới.

HP cũng đơn giản chương trình HP PartnerOne - chương trình cung cấp các công cụ tiếp thị và kiểm chứng bán hàng nhằm giúp các đối tác tạo ra sự tiền phong, gia tăng nhu cầu về các sản phẩm và các dịch vụ, khai thác công việc kinh doanh hiện tại và tăng việc bán hàng.

HP còn cung cấp nhiều cơ hội cho các đối tác để cải tiến và mở rộng doanh thu trong môi trường điện toán đám mây. Giải pháp điện toán đám mây cho phép các đối tác thâm nhập vào thị trường, mở rộng cơ sở khách hàng và tận dụng tiềm năng doanh thu cao. Để giúp các đối tác tăng lợi nhuận và cung cấp các giải pháp Đám mây hội tụ và hướng tới sự linh hoạt và đổi mới nhanh, HP đang mở rộng các chương trình đối tác nhằm tăng các cơ hội đám mây cho các đại lý, các nhà cung cấp dịch vụ và các nhà cung cấp phần mềm độc lập (ISVs).

Ngoài ra, HP mở rộng chương trình cho nhóm In ấn và các hệ thống cá nhân (Printing and Personal Systems - PPS) nhằm tăng tiềm năng doanh thu của đối tác trong nhóm PPS, HP đã công bố chương trình PPS Services Specialization nhằm giúp các đối tác mở rộng danh mục giới thiệu ra thị trưởng bằng cách cung cấp các dịch vụ cải tiến của HP giúp kéo dài toàn bộ vòng đời của sản phẩm. Các đối tác với chuyền môn này sẽ có các công cụ bán các dịch vụ của HP tốt hơn. Họ cũng có thể áp dụng để cung cấp các dịch vụ này và tham gia nhiều hơn trong vòng đời của khách hàng. Các dịch vụ in ấn và máy tính cá nhân chuyền môn tích hợp liền tục của công ty vào khung chương trình HP PartnerOne hiện tại. 

PV

Gửi nhận xét về bài viết:
Họ tên:    Email:
Nội dung:
  • DTTD