Hội nghị video giúp nâng cao hiệu suất doanh nghiệp

Báo cáo khảo sát toàn cầu của Wainhouse Research và Polycom cho thấy việc sử dụng giải pháp hội nghị video giúp nâng cao hiệu suất doanh nghiệp đang ngày càng gia tăng, đặc biệt trên máy tính và thiết bị di động.

PR-news,Polycom

Hội nghị video đang phát triển nhanh chóng trền mọi phương diện – như nó được sử dụng như thế nào, ở đâu, bởi ai và để làm gì - và việc sử dụng nó như một công cụ nâng cao hiệu suất doanh nghiềp đang ngày càng gia tăng nhanh chóng. Đây là kết luận từ một cuộc khảo sát mới đây với gần 5.000 người dùng hệ thống video doanh nghiệp trền toàn thế giới do Wainhouse Research cùng phối hợp thực hiện.

Được xuất bản với tền gọi “Khảo sát người dùng cuối: Lợi ích thật sự của hội nghị video”, báo cáo này đã đưa ra một số đánh giá chi tiết đáng chú ý về những lợi ích kinh doanh của ứng dụng hội nghị video, xu hướng triển khai, các trường hợp sử dụng, mức độ ứng dụng và cơ hội tăng trưởng trong tương lai.

Trong tháng 12 năm 2012, Wainhouse Research, được tài trợ bởi Polycom, đã tiến hành khảo sát 4.737 người dùng cuối của hệ thống hội nghị video, ở tất cả các khu vực trền toàn thế giới: 63% từ Bắc Mỹ, 27% từ châu á Thái Bình Dương, 9% từ Châu âu - Trung Đông và Châu Phi (EMEA), và 1% từ Mỹ Latinh. Họ đến từ các doanh nghiệp ở mọi quy mô, từ doanh nghiệp nhỏ có từ 1-49 nhân viền (20% số người được hỏi) tới các công ty lớn với hơn 10.000 nhân viền (17%) cũng như các doanh nghiệp quy mô vừa. Các lĩnh vực kinh tế ngành dọc cũng thể hiện đầy đủ trong khảo sát này.

Nhân tố để gia tăng sử dụng ứng dụng hội nghị video bao gồm trang bị video cho nhiều người hơn (94% số người được hỏi), tăng khả năng tiếp cận video (85%), tích hợp nhiều hơn với các phần mềm kinh doanh (83%) và được nhúng trong các ứng dụng máy khách IM/UC (tin nhắn, truyền thông hợp nhất) như Microsoft Lync (80%).

PV