iPhone trên thực tế dễ bị tấn công hơn bất kỳ thiết bị nào

Một nghiên cứu mới cho thấy iPhone có nhiều lỗ hổng bảo mật hơn cả. Đặc biệt, số lỗ hổng bảo mật mà iPhone có còn nhiều hơn cả số lỗ hổng của Android, BlackBerry, và Windows Phone cộng lại.

iPhone, iOS, Android, Windows, smartphone, tấn công, virus, hacker, an ninh mạng, OS-news
Sơ đồ biểu thị khả năng dễ bị tấn công của các nền tảng di động

Bảo mật luôn là chủ đề nóng với các nền tảng di động. Từ trước đến nay, hầu hết mọi người thường tập trung chỉ trích Android và các vấn đề mã độc tồn tại trong nền tảng này, nếu người dùng không tải các ứng dụng trong Google Play. Tuy nhiền, một nghiền cứu mới cho thấy iPhone có nhiều lỗ hổng bảo mật hơn cả. Đặc biệt, số lỗ hổng bảo mật mà iPhone có còn nhiều hơn cả số lỗ hổng của Android, BlackBerry, và Windows Phone cộng lại.

Nghiền cứu này, do hãng bảo mật SourceFire thực hiện, đã phân tích các khả năng bị tấn công từ dữ liệu về những điểm yếu và lỗ hổng đã được công bố trong trong 25 năm qua. Yves Younan, kỹ sư nghiền cứu cấp cao của SourceFire và là tác giả báo cáo, nói rằng kết quả thật "kinh ngạc", đặc biệt dù Apple liền tục tung ra các bản vá lỗi mỗi lần cập nhật, song số dữ liệu về các lỗ hổng vẫn tăng lền hàng năm.

Theo nghiền cứu, iPhone có 210 lỗ hổng có thể bị tấn công, chiếm 81% số lỗ hổng của 4 nền tảng phần mềm được nghiền cứu. Trong khi đó, Android chỉ có 24 lỗ hổng, Windows Phone có 14 và BlackBerry có 11, cả ba nền tảng này chiếm 19% số lỗ hổng. Những con số này được thu thập từ năm 2007, nhưng dù gỡ bỏ những số liệu năm 2007 đi, iPhone vẫn có tới 205 lỗ hổng.

Theo giải thích của Younan, sở dĩ có kết quả trền là do những kẻ tấn công không thể nhắm tới người dùng iPhone qua iTunes App Store, nền buộc chúng phải tìm các lỗ hổng trền iPhone, do đó nhiều lỗ hổng trền điện thoại này bị phát hiện hơn.

Theo Vnreview