Loạt ảnh thời trẻ của các đại gia công nghệ

Hình ảnh thời niên thiếu của những nhân vật quyền lực nhất ngành công nghệ hiện nay như TGĐ Yahoo, Apple hay Microsof.

 Yahoo, Apple, Microsoft, công nghệ, đại gia, khủng, web-news

Hình ảnh thời niền thiếu của những nhân vật quyền lực nhất ngành công nghệ hiện nay như TGĐ Yahoo, Apple hay Microsoft.

Ảnh thời trẻ của TGĐ HP, Meg Whitman và hiện tại:

Yahoo, Apple, Microsoft, công nghệ, đại gia, khủng, web-news

Yahoo, Apple, Microsoft, công nghệ, đại gia, khủng, web-news

Cố TGĐ Apple, Steve Jobs:

Yahoo, Apple, Microsoft, công nghệ, đại gia, khủng, web-news

Yahoo, Apple, Microsoft, công nghệ, đại gia, khủng, web-news


Cựu TGĐ Yahoo, Carol Bartz:

Yahoo, Apple, Microsoft, công nghệ, đại gia, khủng, web-news

Yahoo, Apple, Microsoft, công nghệ, đại gia, khủng, web-news


Chủ tịch Google, Eric Schmidt:

Yahoo, Apple, Microsoft, công nghệ, đại gia, khủng, web-news

Yahoo, Apple, Microsoft, công nghệ, đại gia, khủng, web-news


TGĐ Microsoft, Steve Ballmer:

Yahoo, Apple, Microsoft, công nghệ, đại gia, khủng, web-news

Yahoo, Apple, Microsoft, công nghệ, đại gia, khủng, web-news


TGĐ Oracle, Larry Ellison:

Yahoo, Apple, Microsoft, công nghệ, đại gia, khủng, web-news

Yahoo, Apple, Microsoft, công nghệ, đại gia, khủng, web-news


Cựu TGĐ Microsoft, Bill Gates:

Yahoo, Apple, Microsoft, công nghệ, đại gia, khủng, web-news

Yahoo, Apple, Microsoft, công nghệ, đại gia, khủng, web-news


TGĐ Yahoo, Marissa Mayer:

Yahoo, Apple, Microsoft, công nghệ, đại gia, khủng, web-news

Yahoo, Apple, Microsoft, công nghệ, đại gia, khủng, web-news


TGĐ Square, đồng sáng lập Twitter Jack Dorsey:

Yahoo, Apple, Microsoft, công nghệ, đại gia, khủng, web-news

Yahoo, Apple, Microsoft, công nghệ, đại gia, khủng, web-news


Giám đốc điều hành Facebook, Sheryl Sandberg:

Yahoo, Apple, Microsoft, công nghệ, đại gia, khủng, web-news

Yahoo, Apple, Microsoft, công nghệ, đại gia, khủng, web-news

Theo ICT