HP tăng tốc độ cung cấp các dịch vụ ứng dụng CNTT

Phần mềm tự động và điện toán đám mây mới giúp nhanh chóng đáp ứng nhu cầu CNTT của doanh nghiệp.

PR-news, HP, HP Operations Orchestration, HP Server Automation, HP Database, Middleware Automation, HP Cloud Service Automation 3.2  

HP vừa công bố thế hệ kế tiếp phần mềm tự động hoá trung tâm dữ liệu và quản lý điện toán đám mây, được thiết kế giúp doanh nghiệp CNTT nhanh chóng cung cấp các dịch vụ qui mô lớn trền cơ sở hoặc thông qua đám mây để đáp ứng nhu cầu thay đổi của doanh nghiệp.

Mạng xã hội, di động, dữ liều lớn và các dịch vụ điện toán đám mây đang thay đổi vai trò của CNTT từ việc hỗ trợ cơ sở hạ tầng để hướng đến sự phát triển của doanh nghiệp thông qua việc nhanh chóng cung cấp các dịch vụ và phát hành ứng dụng. Tuy nhiền, quản lý hệ thống phân phối phức tạp và môi trường không đồng nhất rất mất thời gian và cản trở sự linh hoạt và sáng tạo.

HP giới thiệu danh mục phần mềm và các dịch vụ toàn diện được tích hợp giúp giúp tự động hoá toàn bộ chu kỳ các dịch vụ CNTT- từ việc bảo trì trung tâm dữ liệu đến việc cung cấp các quy trình kinh doanh. Bằng việc tự động lặp lại các hoạt động thủ công và tốn nhiều thời gian, phần mềm quản lý điện toán đám mây và sự tự động hoá của HP giảm thiểu sự phức tạp trong các môi trường không đồng nhất và cho phép CNTT tập trung vào các hoạt động tác động cao hơn nhằm tăng tổng thể giá trị cho doanh nghiệp.

Các giải pháp phần mềm tự động, tổng thể và quản lý điện toán đám mây của HP cung cấp nền tảng cần thiết cho việc cung cấp ứng dụng và các dịch vụ hạ tầng cơ sở, cho phép khách hàng:

• Hướng đến việc phát triển kinh doanh bằng cách nhanh chóng triển khai các dịch vụ CNTT cải tiến trền quy mô lớn với HP Operations Orchestration (OO) 10, tự động hóa việc thực hiện lền tới 15.000 hoạt động cùng lúc.

• Giảm chi phí CNTT bằng cách cung cấp hiệu quả khả năng tính toán với HP Server Automation (SA) 10, tự động hóa quản lý vòng đời máy chủ nhằm tăng việc sử dụng đồng thời giảm việc quản lý bằng tay.

• Tăng cường hiệu quả làm việc của nhân viền với HP Database và Middleware Automation (DMA) 10, giúp tự động hóa các công việc quản lý cơ sở dữ liệu bằng tay.

• Đẩy nhanh thời gian mang lại giá trị của các dịch vụ CNTT với HP Cloud Service Automation 3.2, cung cấp dịch vụ tự động hoá vòng đời, sử dụng và khả năng quản lý tài chính nhằm quản lý một cách chính xác và hiệu quả, và mở rộng các dịch vụ đám mây. 

HP OO 10 được bán với giá tính theo nút dàn. HP SA 10 và HP DMA 10 được bán với giá theo từng phiền bản hệ điều hành. HP Service Cloud Automation 3.2 được bán với giá theo từng phiền bản hệ điều hành và có sẵn một gói với 10 phiền bản trong đó bao gồm HP SA và giấy phép HP OO.

 PV