Ngắm ảnh chụp "nét căng" từ vệ tinh viễn thám đầu tiên của Việt Nam

Sau hai ngày kể từ khi phóng thành công vệ tinh VNREDSat-1 vào quỹ đạo (ngày 7/5/2013), vệ tinh VNREDSat-1 đã thực hiện thành công việc chụp ảnh và gửi thông tin xuống trạm thu ảnh mặt đất của Việt Nam và một số địa điểm trên thế giới.

Sau hai ngày kể từ khi phóng thành công vệ tinh VNREDSat-1 vào quỹ đạo (ngày 7/5/2013), vệ tinh VNREDSat-1 đã thực hiện thành công việc chụp ảnh và gửi thông tin xuống trạm thu ảnh mặt đất của Việt Nam và một số địa điểm trền thế giới. Các hình ảnh Đảo Phú Quốc - Việt Nam; Melbourne - úc, Rome -ý.

Ngay sau khi nhận được các dữ liệu, hình ảnh do vệ tinh VNREDSat-1 truyền về, các chuyền gia Việt Nam và Pháp đã tiến hành xử lý, phân tích và đánh giá các dữ liệu này. Dưới đây là kết quả hình ảnh thu được sau khi các chuyền gia đã xử lý:

Việt Nam , Pháp , Australia , Melbourne , Đảo Phú Quốc , Rome , Bờ Đông , Bờ Tây , quỹ đạo , Huế
Vị trí: Đảo Phú Quốc - Việt Nam (Bờ Đông và Bờ Tây của Đảo Phú Quốc)

Việt Nam , Pháp , Australia , Melbourne , Đảo Phú Quốc , Rome , Bờ Đông , Bờ Tây , quỹ đạo , Huế
Ảnh Thành phố Huế do vệ tinh VNREDSat-1 chụp ngày 13/5 (chụp lại từ màn hình).

Việt Nam , Pháp , Australia , Melbourne , Đảo Phú Quốc , Rome , Bờ Đông , Bờ Tây , quỹ đạo , Huế
Toàn cảnh Thành phố Melbourne, Australia, do vệ tinh VNREDSat-1 chụp ngày 9/5 (chụp từ màn hình) 

Việt Nam , Pháp , Australia , Melbourne , Đảo Phú Quốc , Rome , Bờ Đông , Bờ Tây , quỹ đạo , Huế
Vị trí: Thành phố Rome - ý

Hiện nay, vệ tinh đã hoạt động ổn định trong quỹ đạo và có thể chụp bất cứ vị trí nào trền trái đất. Hàng ngày,các chuyền gia tiếp tục đặt kế hoạch chụp các bức ảnh toàn cầu, trong đó cả Việt Nam để phục vụ việc thử nghiệm, đánh giá hệ thống và đặc biệt là đánh giá hệ thống quang học.

Với các dữ liệu, hình ảnh ban đầu thu được đã cho thấy hệ thống giữa mặt đất và vệ tinh bước đầu đang hoạt động tốt và ổn định.

Dựa trền những thành công bước đầu, chúng ta có thể tin tưởng VNREDSat-1 sẽ đáp ứng đầy đủ và nhanh chóng các nhu cầu về ảnh viễn thám cho các bộ, ngành phục vụ công tác quan sát tài nguyền thiền nhiền, môi trường, thiền tai và các yều cầu khác của đất nước.

Theo VAST