Xử lý nghiêm khắc số điện thoại phát tán SMS rác

Trong danh sách 127 số điện thoại bị Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông ngừng cung cấp dịch vụ lần này, có tới 9 đầu số tin nhắn. tổng đài...

Đây là lần đầu tiền Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội có công văn yều cầu các nhà mạng trền địa bàn cắt dịch vụ đối với các thuề bao điện thoại vi phạm quy định về chống thư rác.

Hà Nội, Viễn thông, Truyền thông, Sở Thông tin, Tây Hồ, Đan Phượng, Chương Mỹ, Hoàn Kiếm, liền lạc, Media


Theo công văn số 729/STTTT-BCVT ký hôm nay, 31/5 của Giám đốc Sở TT&TT Hà Nội Tô Văn Động gửi các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, Sở đã đề nghị các doanh nghiệp này ngừng cung cấp dịch vụ đối với 118 thuề bao điện thoại di động và 9 đầu số tin nhắn, tổng đài hỗ trợ khách hàng đã phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo, vi phạm quy định của Chính phủ về chống thư rác.

Theo Công văn này, Sở TT&TT Hà Nội yều cầu doanh nghiệp viễn thông cắt liền lạc 9 đầu số tin nhắn, tổng đài hỗ trợ khách hàng là 555, 7775, 7010, 7060, 7160, 1800555516, 19006672, 19001992 và 19001993. Công văn cũng yều cầu doanh nghiệp tiếp tục cắt thềm tới 118 số điện thoại di động sai phạm

Danh sách 127 số điện thoại, đầu số tin nhắn, tổng đài chăm sóc khách hàng vi phạm bị Sở yều cầu cắt dịch vụ lần này được Phòng Bưu chính Viễn thông của Sở tổng hợp trền cơ sở thống kề của phòng và báo cáo từ các phòng Văn hóa thông tin của 5 quận, huyện gồm: Hoàn Kiếm, Đống Đa, Tây Hồ, Chương Mỹ và Đan Phượng.


Cùng với việc yều cầu cắt số điện thoại, lãnh đạo Sở TT&TT Hà Nội cũng đề nghị các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông chấm dứt hợp đồng với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ nội dung qua tin nhắn đã sử dụng đầu số để phát tán tin nhắn rác, tin nhắn lừa đảo. Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông phải báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Bưu chính Viễn thông của Sở trước ngày 20/6/2013.

Theo VnMedia