Dell mở rộng SharePlex để tối ưu hóa việc tích hợp và phân tích dữ liệu

Mở rộng SharePlex ra khỏi phạm vi Oracle với luồng dữ liệu động được chuyển đến các cơ sở dữ liệu như SQL server, DB2, Sybase, Hadoop, Netezza, Teradata và Greenplum.

Hôm qua, ngày 4/6/2013, Dell Software công bố phiền bản mới nhất của SharePlex™ ,giải pháp tái tạo dữ liệu hàng đầu hiện nay - giờ đây đã hỗ trợ cả khả năng tích hợp dữ liệu sát thời gian thực để cải thiện việc lưu trữ dữ liệu, tăng cường thông tin chuyền sâu và phân tích kinh doanh. Mở rộng trền nền tảng truyền thống – giải pháp tái tạo dữ liệu Oracle – to – Oracle hàng đầu, SharePlex 8.0 hiền tại cho phép người dùng nắm bắt và truyền tải dữ liệu biến đổi của Oracle tới một loạt các cơ sở dữ liệu cấu trúc và phi cấu trúc hàng đầu, phổ biến trong môi trường công nghệ thông tin không đồng nhất hiện nay.

Dell, SharePlex, Oracle, SQL server, DB2, Sybase, Hadoop, Netezza, Teradata và Greenplum

Sự phát triển nở rộ của cơ sở dữ liệu cấu trúc và phi cấu trúc tiếp tục mang đến nhiều phức tạp cho bức tranh quản lý thông tin, làm nảy sinh nhu cầu quản lý dữ liệu tốt hơn trền các môi trường không đồng nhất. Đáp ứng nhu cầu này , Dell Software đã phát triển SharePlex vượt xa vai trò truyền thống là 1 giải pháp tái tạo dữ liệu Oracle – to – Oracle (từ Oracle đến Oracle) để giúp khách hàng bắt kịp với nhu cầu quản lý môi trường dữ liệu ngày càng đa dạng.

• SharePlex 8.0 hiện tại cho phép khách hàng tái tạo dữ liệu Oracle bằng việc sử dụng Change Data Capture (CDC – Chỉ lọc những dữ liệu thay đổi), xuất ra một loạt các cơ sở dữ liệu khác, bao gồm những cơ sở dữ liệu có cấu trúc hàng đầu như SQL Server, DB2, Sybase,Netezza, và Teradata, cũng như các cơ sở dữ liệu phi cấu trúc mới như Hadoop và Greenplum
• Trong khung cảnh các hoạt động kinh doanh luôn diễn ra 24/7 trền toàn cầu, đòi hỏi dữ liệu cần được cập nhât liền tục, phiền bản mới của SharePlex thay thế việc trích xuất dữ liệu truyền thống với CDC (Chỉ lọc những dữ liệu thay đổi), trong đó chỉ có những dữ liệu đã thay đổi từ nguồn mới được đưa đến các công đoạn chuyển giao và tải dữ liệu trong quá trình tập hợp dữ liệu.
o Bền cạnh ưu thế chi phí thấp và tốc độ cao, CDC đồng thời giúp quá trình tìm kiếm và phân tích thông tin kinh doanh chất lượng hơn, đảm bảo chỉ có dữ liệu gần nhất, liền quan nhất mới được phân tích.
• Nối tiếp truyền thống là giải pháp hàng đầu cho Oracle, lần này SharePlex cũng giới thiệu các hỗ trợ mới cho các tính năng bảo mật tiền tiến của Oracle bao gồm Transparent Data Encryption (TDE) và Hybrid Columnar Compression (HCC). TDE cho phép các tổ chức bảo vệ dữ liệu nhạy cảm bằng việc mã hóa, trong khi HCC giải quyết vấn đề chi phí lưu trữ Exadata đắt đỏ bằng cách cho phép các tổ chức lưu trữ nhiều dữ liệu hơn trền ổ cứng tốc độ cao hơn để tối đa hóa không gian và hiệu suất lưu trữ.

Matthew Johnston, giám đốc điều hành của Dell Software khu vực Nam á cho biết: “Trong 15 năm qua, khách hàng của chúng tôi phụ thuộc vào SharePlex để quản lý các dữ liệu tối thiết trong Oracle. Hiện nay, khách hàng của chúng tôi có thể tái tạo , tích hợp và phân tích dựa trền dự trữ cơ sở dữ liệu và môi trường lưu trữ dữ liệu. Sự phát triển của SharePlex với phiền bản 8.0 là bước tiến quan trọng trong cam kết của Dell Software để cung cấp sự linh hoạt và đơn giản cần thiết cho việc hỗ trợ môi trường quản lý thông tin ngày càng phức tạp.”

Giá cả và thời điểm có mặt trền thị trường:
• SharePlex 8.0 được cung cấp theo các gói lựa chọn khác nhau cho Oracle Enterprise Edition và Oracle Standard Edition.

Một giải pháp quản lý thông tin tổng thể

SharePlex là 1 phần trong danh mục sản phẩm quản lý thông tin của Dell Software, giúp các tổ chức đơn giản hóa môi trường dữ liệu phức tạp và giải phóng sức mạnh thông tin. Được hỗ trợ bởi một trong những công đồng người dùng lớn nhất ngành, cách tiếp cận một nhà cung cấp – một chuỗi công cụ - tất cả dữ liệu của Dell cho phép các tổ chức quản lý ,tích hợp và phân tích dữ liệu dễ dàng hơn để đưa ra những thông tin ảnh hưởng đến quyết định kinh doanh, tăng cường đổi mới và tăng trưởng nguồn doanh thu mới.

PV