Thêm Shortcuts bất kỳ vào thư mục My Computer

Có bao giờ bạn tự hỏi là làm thế nào để thêm một hay nhiều shortcuts thư mục hay ứng dụng vào trong thư mục My Computer của Windows chưa? Mời bạn tham khảo bài viết hướng dẫn sau.

Có bao giờ bạn tự hỏi là làm thế nào để thềm một hay nhiều shortcuts thư mục hay ứng dụng vào trong thư mục My Computer của Windows chưa? Mời bạn tham khảo bài viết hướng dẫn sau.


shortcuts, My Computer, Windows, Windows Explorer, File Explorer, thủ thuật

Mở ứng dụng Windows Explorer (trong Windows 7) hay File Explorer (trong Windows 8) và nhận dòng lệnh sau vào thanh địa chỉ.

%appdata%microsoftWindowsNetwork Shortcuts

shortcuts, My Computer, Windows, Windows Explorer, File Explorer, thủ thuật

Bạn sẽ được đưa đến thư mục ‘Network Shortcuts’ của Windows. Bây giờ hãy nhấn phải chuột vào giữa thư mục và chọn ‘Shortcut’.

shortcuts, My Computer, Windows, Windows Explorer, File Explorer, thủ thuật

Hộp thoại ‘Create Shortcut’ sẽ xuất hiện, bây giờ bạn hãy nhập đường dẫn của thư mục hay ứng dụng nào đó mình cần và nhấn ‘Next’ để tiếp tục.

shortcuts, My Computer, Windows, Windows Explorer, File Explorer, thủ thuật

Tiếp theo, hãy đặt tền cho shortcut mới mà mình vừa tạo và nhấn Finish để kết thúc.


shortcuts, My Computer, Windows, Windows Explorer, File Explorer, thủ thuật

Giờ thì mở thư mục My Computer của máy tính lền để kiểm tra kết quả nhé.

shortcuts, My Computer, Windows, Windows Explorer, File Explorer, thủ thuật

Chúc bạn thành công.

Theo Gernk