KiemViec.com chính thức mang thương hiệu CareerBuilder.v

Nhằm đem đến cho ứng viên các cơ hội nghề nghiệp lý tưởng và cung cấp dịch vụ tuyển dụng có chất lượng quốc tế cho doanh nghiệp, KiemViec.com chính thức sáp nhập với CareerBuilder Mỹ - Mạng Việc làm và Tuyển dụng lớn nhất thế giới.

 

CareerBuilder, kiemviec.com, đổi tền, sáp nhập

Nhằm đem đến cho ứng viền các cơ hội nghề nghiệp lý tưởng và cung cấp dịch vụ tuyển dụng có chất lượng quốc tế cho doanh nghiệp, KiemViec.com chính thức sáp nhập với CareerBuilder Mỹ - Mạng Việc làm và Tuyển dụng lớn nhất thế giới.

Với sự kiện này, KiemViec.com mang thương hiệu mới CareerBuilder.vn và là mạng việc làm toàn cầu duy nhất có mặt tại Việt Nam. Kể từ ngày 01/06/2013, người dùng khi truy cập www.KiemViec.com sẽ được dẫn trực tiếp đến www.CareerBuilder.vn.

Công nghệ và mạng lưới tuyển dụng toàn cầu của CareerBuilder kết hợp với sự am hiểu nhu cầu tuyển dụng tại Việt Nam trong gần 10 năm qua của CareerBuilder.vn chắc chắn sẽ đem đến các cơ hội việc làm hấp dẫn từ những công ty hàng đầu và giúp doanh nghiệp kết nối thành công với nhân sự tài năng.

PV