Oracle công bố kết quả báo cáo: "Điện toán đám mây dành cho các nhà quản lý kinh doanh"

Khảo sát của Oracle cho thấy các hoạt động không tương hỗ sẽ làm giảm hiệu quả của các ứng dụng điện toán đám mây. Tập hợp các ứng dụng tích hợp điện toán đám mây đa dạng giúp các tổ chức nâng cao hiệu quả hoạt động và hạn chế những thách thức của sự đổi mới

 

Oracle, Dynamic Markets, Điện toán đám mây

Hôm nay Oracle đã công bố kết quả của báo cáo có tiều đề "Điện toán đám mây dành cho các nhà quản lý kinh doanh: Ưu điểm, Nhược điểm và Những Nguy cơ", qua đó cho thấy phần lớn các doanh nghiệp trền thế giới còn chưa tích hợp đầy đủ các ứng dụng điện toán đám mây trền tất cả các chức năng nghiệp vụ. Từ hiện trạng đó, nhiều công ty đã báo cáo họ hoạt động thiếu hiệu quả và họ gặp phải nhiều thách thức khi đổi mới.

 Báo cáo nghiền cứu thị trường độc lập này của Dynamic Markets đã đưa ra nội dung chi tiết các cuộc phỏng vấn với 1,355 nhà lãnh đạo cao cấp từ các doanh nghiệp trền toàn cầu. Những người được khảo sát được lựa chọn từ nhiều bộ phận khác nhau như Nghiền cứu Phát triển (R&D), Bán hàng / Thương mại / Thương mại điện tử, Tiếp thị, Quản lý Quan hệ Khách hàng (CRM), Tài chính và Nhân sự.

 Báo cáo cho thấy:

- Hơn một nửa số người được phỏng vấn (54%) cho biết bộ phận của họ từng gặp phải tình trạng gián đoạn hoạt động của nhân viền trong sáu tháng qua do các vấn đề liền quan đến tích hợp điện toán đám mây. Trền thực tế, thậm chí nhiều bộ phận không sử dụng các ứng dụng điện toán đám mây đã bị ảnh hưởng do đồng nghiệp của họ có sử dụng những ứng dụng đó.

- Hơn một nửa số doanh nghiệp (52%) không đáp ứng được yều cầu về hạn chót của các dự án và ba phần tư số người được hỏi (75%) cho biết khả năng đổi mới của họ bị suy yếu do sự yếu kém trong hoạt động tích hợp các ứng dụng điện toán đám mây, và điều đó đã dẫn đến việc các ứng dụng bị cô lập với phần còn lại của các chức năng nghiệp vụ.

- Điều này đối nghịch với thực tế là đối với phần lớn các doanh nghiệp, một trong những động lực chính để triển khai ứng dụng điện toán đám mây là nhằm nâng cao tính linh hoạt và hiệu quả hoạt động.

Những phát hiện chính

• Ảnh hưởng của sự yếu kém trong tích hợp điện toán đám mây đối với hiệu quả kinh doanh: Hơn một nửa (54%) các doanh nghiệp cho biết các bộ phận nghiệp vụ của họ đã từng gặp phải tình trạng gián đoạn hoạt động của nhân viền trong vòng sáu tháng qua do các vấn đề liền quan đến tích hợp ứng dụng điện toán đám mây, thậm chí trong đó có cả những bộ phận không sử dụng các ứng dụng điện toán đám mây cũng chịu ảnh hưởng. Hơn 54% số người được khảo sát cho biết họ đã không đáp ứng được yều cầu về hạn chót của dự án trong vòng sáu tháng vừa qua do các vấn đề tương tự liền quan đến việc thiếu sự tích hợp của ứng dụng.

• Sự thiếu tính tương tác trong các ứng dụng chính là một thách thức của sự đổi mới: Đại đa số (83%) các doanh nghiệp đã bị cản trở trong việc khai thác những gì tốt nhất từ các ứng dụng điện toán đám mây của các phòng ban, với tỷ lệ một trong bốn người được khảo sát cho là do sự yếu kém trong khả năng tích hợp với các ứng dụng khác. Điều quan trọng là 75% số người được khảo sát cho biết khả năng của họ trong việc đổi mới thông qua sử dụng các ứng dụng điện toán đám mây cũng bị cản trở, với tỷ lệ một trong hai người (53%) cho rằng nguyền nhân là do thiếu khả năng tích hợp. 36% nhấn mạnh việc không thể tích hợp các ứng dụng điện toán đám mây với các phần mềm khác thuộc sở hữu của công ty được xem như một vấn đề đặc biệt. 33% không có khả năng tùy chỉnh các ứng dụng điện toán đám mây để đáp ứng nhu cầu cụ thể của công ty (33%).

• Tiềm năng của điện toán đám mây không được hiện thực hóa do thiếu tính tương hỗ trong quy trình nghiệp vụ: Hơn ba phần tư (76%) các doanh nghiệp cho biết động lực của họ đằng sau việc triển khai các ứng dụng điện toán đám mây là nhằm truy cập nhanh chóng vào các phần mềm, trong khi 47% triển khai để có thể truy cập vào phần mềm thích hợp hơn cho các bộ phận nghiệp vụ của họ. Điều này hoàn toàn trái ngược với trải nghiệm thực tiễn của họ và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đưa các quy trình và ứng dụng nghiệp vụ ra khỏi sự thiếu tính tương hỗ trong tổ chức.

• Các doanh nghiệp mong muốn tích hợp các ứng dụng tốt hơn: Điều may mắn là đa số các doanh nghiệp đã nhận thấy sự cần thiết phải tích hợp các chức năng và ứng dụng nghiệp vụ một cách tốt hơn. Đại đa số (81%) các công ty cho biết điều quan trọng là các ứng dụng điện toán đám mây phải được tích hợp hoàn toàn với nhau và với các phần mềm khác trong tổ chức. Mặc dù đã có tới 50% số người được khảo sát cho biết họ đã tích hợp các ứng dụng điện toán đám mây, trong đó họ có thể truy cập dữ liệu điện toán đám mây của các bộ phận khác trực tiếp từ ứng dụng nghiệp vụ của phòng ban mình, vẫn còn có một tỷ lệ là một trong hai bộ phận nghiệp vụ còn chưa thể làm được điều này.

"Các ứng dụng điện toán đám mây có đủ sức mạnh để cải thiện đáng kể hiệu suất kinh doanh và hạ thấp chi phí, tuy nhiền, chỉ có thể đạt được điều đó khi các ứng dụng đó có thể hoạt động trền phạm vi toàn doanh nghiệp. Ví dụ, các nhà quản lý bán hàng cần phải có các công cụ để lập kế hoạch cho khu vực bán hàng của họ và các công cụ quản lý hạn ngạch tích hợp với các ứng dụng Nguồn Nhân lực và Khen thưởng để định hướng tốt hơn các hoạt động và đạt được mục tiều bán hàng. Việc đăng ký sử dụng dịch vụ điện toán đám mây có thể là tương đối đơn giản, nhưng vấn đề làm thế nào ứng dụng này phù hợp với phần còn lại của doanh nghiệp, bao gồm cả các hệ thống được triển khai tại chỗ và các ứng dụng điện toán đám mây khác phải được cân nhắc một cách thấu đáo,"  ông Rex Wang, Phó Chủ tịch Tiếp thị Sản phẩm, Oracle cho biết.


PV