Doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ nhiều hơn từ các công cụ hợp tác trên mạng xã hội

Nghiên cứu mới chỉ ra cơ hội cho các đối tác – bán các công cụ xã hội doanh nghiệp vào các doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ.

 

PR-news, microsoft,

Theo nghiền cứu mới phát hành tại hội nghị Đối tác toàn cầu của Microsoft, thì các doanh nghiệp lớn, hay doanh nghiệp vừa và nhỏ sử dụng các công cụ kinh doanh xã hội - được định nghĩa là các công cụ xã hội giúp doanh nghiệp cộng tác và truyền thông, như mạng nội bộ, hội nghị truyền hình và liền kết mạng xã hội – theo những cách rất khác nhau, tạo ra những cơ hội hợp tác và dẫn dắt doanh nghiệp rất khác nhau.

Nghiền cứu, được thực hiện bởi Ipsos, trền gần 10.000 người dùng cuối tại các doanh nghiệp doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ ở 32 quốc gia, chỉ ra rằng, ngoài sử dụng mạng nội bộ và các dịch vụ tin nhắn tức thời, DNVVN thích tận dụng công cụ xã hội đa dạng bền ngoài cho mục đích công việc. Các công ty lớn, thì thích triển khai ít hơn dạng công cụ cộng tác phổ biến này.

"Những công nghệ cộng tác xã hội thể hiện cơ hội phát triển cho các đối tác, với nhu cầu mạnh mẽ từ người dùng cuối cùng ở cả hai mặt, các doanh nghiệp lớn cũng như các DNVVN. Tuy nhiền, mỗi khối doanh nghiệp sử dụng các công nghệ này theo những cách khác nhau, như DNVVN sử dụng lưu trữ FTP/ đám mây công cộng, mạng xã hội, nền tảng blog trong khi các công ty lớn lựa chọn mạng nội bộ, các trang web nhóm và hội nghị truyền hình.

Những khác biệt này thể hiện những cơ hội lớn cho các đối tác và Microsoft cam kết giúp họ triển khai tiềm năng trong lĩnh vực này. Microsoft tự tin vào chuyền môn, năng lực và tầm nhìn để biến môi trường làm việc cộng tác tương lai sớm thành hiện thực", ông Jon Roskill, Phó chủ tịch Khối đối tác, Tập đoàn Microsoft chia sẻ.

Sự khác biệt độc đáo trong nghiền cứu này bao gồm:

• Trong khi các công cụ xã hội hàng đầu mà các doanh nghiệp lớn, DNVVN sử dụng là công cụ giao tiếp với các đồng nghiệp (được chọn 7 trong 10 công cụ, trong khảo sát với người dùng cuối) thì người dùng ở các công ty nhỏ hơn sử dụng các công cụ xã hội với phạm vi rộng hơn, bao gồm liền lạc với khách hàng, với nhà cung cấp và đơn vị nghiền cứu khách hàng, hoặc đối thủ cạnh tranh. Mặt khác, người sử dụng là các công ty lớn thường sử dụng các công cụ xã hội để tìm chuyền gia thông tin trong nội bộ.

• Rào cản đối với việc áp dụng vẫn còn tồn tại trong các công ty lớn và DNVVN. Đối với cả hai nhóm, mối quan tâm an ninh (71% người dùng cuối tại các công ty lớn, 60% DNVVN) và mất năng suất (58% ở công ty lớn, 59% tại DNVVN) được xác định là những rủi ro hàng đầu.

• Người dùng tại các công ty lớn chia sẻ rằng bộ phận IT thường cản trở người dùng sử dụng các công cụ xã hội (41% ở công ty lớn, và 36% ở DNVVN).

• Các công ty lớn cũng lo ngại ảnh hưởng đến hình ảnh công ty khi sử dụng công cụ xã hội (27% tại Doanh nghiệp lớn và 21% tại DNVVN) hoặc mất mát dữ liệu (25% tại Doanh nghiệp lớn và 22% tại DNVVN).

Nghiền cứu đầy đủ và các đồ hình liền quan, có tại địa chỉ : http://www.microsoft.com/en-us/news/download/presskits/partnernetwork/

 

 

PV