Tập đoàn công nghệ thiết kế Berkeley (BDTI) công bố việc phát triển phần mềm đánh giá trải nghiệm người dùng

Một cách tiếp cận thực tế lấy người dùng làm trung tâm giúp đo lường hiệu năng, tuổi thọ pin và hiệu suất mạng của smartphone và tablet.

 

BDTI, Berkeley, Qualcomm

Tập đoàn công nghệ thiết kế Berkeley (BDTI), một nguồn phân tích, tư vấn và kỹ thuật dành cho công nghệ và các ứng dụng xử lý nhúng đáng tin cậy trong ngành công nghệ, hôm nay đã công bố tập đoàn hiện đang tạo ra một chuẩn đánh giá trải nghiệm người dùng mới dành cho các thiết bị di động như smartphone và tablet.

Chuẩn đánh giá hướng về người dùng này mang đến một công cụ giúp đo lường các vấn đề ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng như tuổi thọ pin, tốc độ chạy ứng dụng và hiệu suất mạng cho một loạt các sản phẩm di động khác nhau. Phát minh này xuất phát từ nhu cầu vượt trội về một phương pháp đo lường hiệu năng di động khách quan và có ý nghĩa tập trung vào trải nghiệm người dùng thực sự.

Chuẩn đánh giá này dựa trền sự hợp tác với Qualcomm Technologies, Inc., một công ty con thuộc toàn quyền sở hữu của nhà cung cấp chipset hàng đầu thế giới Qualcomm và đồng thời được bảo chứng bởi Tencent, một trong những nhà cung cấp nền tảng phương tiện truyền thông Internet lớn nhất của Trung Quốc.

Qualcomm Technologies, Inc hiện đang có những bước hỗ trợ đầu tiền cho dự án này, cũng như mang đến những kiến thức chuyền môn về các thiết kế thiết bị di động. BDTI sẽ thiết kế và phát triển chuẩn đánh giá trải nghiệm, đồng thời sẽ xác nhật kết quả kiểm tra một cách độc lập. Dự kiến kết quả đánh giá tiều chuẩn ban đầu sẽ được công bố vào cuối năm 2013, bản đánh giá tiều chuẩn hoàn chỉnh sẽ xuất hiện vào đầu năm 2014.

BDTI hiện đang thiết kế chuẩn đánh gái trải nghiệm như một công cụ di động dành cho người dùng khắp toàn cầu. Cả người dùng, nhà bán lẻ, chuyền gia phân tích và các nhà sản xuất trền khắp thế giới đều bày tỏ nhu cầu về một phương pháp đanh giá hiệu năng có ý nghĩa hơn dành cho smartphone và tablet.

 

 

 

PV