Microsoft cam kết đồng hành xây dựng đề án nước mạnh về CNTT tầm nhìn 2020

Microsoft đã vạch ra một kế hoạch chiến lược phù hợp với kế hoạch phát triển CNTT của Việt Nam đến năm 2020 dựa trên các lĩnh vực chính như Hạ tầng CNTT – An ninh mạng, Gia tăng năng suất và năng lực cạnh tranh cho khối Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Phát triển nguồn nhân lực và phát triển giáo dục. Phóng viên đã phỏng vấn ông Trần Trọng Việt, chuyên viên cao cấp về tư vấn Công Nghệ Quốc Gia của Microsoft về vấn đề này

 

Chèn hình ảnh nếu có  

 1. Thủ tướng Việt Nam trong một bài phát biểu có nhấn mạnh, cần coi CNTT là phương thức phát triển mới. ông đánh giá thế nào về việc này?

a. Việc Thủ tướng nhận định CNTT là phương thức phát triển mới là điều đáng mừng. Tất cả các nước đã phát triển đều có nhận định CNTT là công cụ thiết yếu trong hầu hết các ngành công nghiệp để hiệu quả hóa điều hành và hoạt động thương mại, cũng như tăng sức cạnh tranh trong nước và quốc tế. CNTT cũng là phương tiền đầu mối phát triển thương mại toàn cầu, chia sẻ thông tin và tiếp thị hiệu quả nhất qua các search engines, Trang thông tin, blogs, mạng xã hội,...

Được biết đến là công ty cung cấp dịch vụ, thiết bị, phần mềm và giải pháp hàng đầu thế giới, Microsoft có tầm ảnh hưởng quan trọng, hỗ trợ các nền kinh tế tại nhiều quốc gia. Những nỗ lực của Microsoft hơn 17 năm qua, cùng chính phủ Việt nam, là để góp phần xây dựng một ngành CNTT lành mạnh, thu hút đầu tư nước ngoài và phát triển kinh tế xã hội. Microsoft cùng mạng lưới hơn 500 đối tác tại đây, rất tự hào là một phần của ngành CNTT để cùng chính phủ và nhân dân Việt Nam mở ra nhiều cơ hội cho cộng đồng hơn nữa. Một trong những cam kết đó là đưa đến những thiết bị, dịch vụ và phần mềm tốt nhất của Microsoft kèm giới thiệu tới khách hàng những tính năng tối ưu, năng suất và trải nghiệm tuyệt vời trền các bộ giải pháp toàn diện của Microsoft.
Nâng tầm cam kết trong việc phối hợp chặt chẽ và tư vấn sâu về các giải pháp hiện đại, toàn diện trong ngành CNTT tới chính phủ, Microsoft Việt Nam mới đây bổ nhiệm ông Trần Trọng Việt vào vai trò chuyền viền cao cấp về tư vấn Công Nghệ Quốc Gia. Trong vai trò chuyền viền cấp cao về Công Nghệ Microsoft, ông Việt sẽ làm việc sâu với chính phủ và các Doanh nghiệp công, vạch ra các chiến lược CNTT phù hợp và tối ưu cho khối Doanh nghiệp công và chính phủ. 

b. Hầu hết chúng ta ai cũng hiểu vậy, nhưng làm thế nào để thực hiện được các điều mong ước đó là một việc làm không phải dễ dàng. Microsoft có hầu hết các giải pháp công nghệ có thể trợ giúp Việt Nam tăng tốc trong các lĩnh vực này.

2. Xin ông cho biết kế hoạch của Microsoft trong việc hỗ trợ, thúc đẩy phát triển hạ tầng công nghệ thông tin VN?

a. Như chúng ta đề̀u biề́t, chính phủ Việ̀t Nam đặt trọng tâm vào 5 mảng chính bao gồm phát triề̉n nguồn nhân lực CNTT, phát triề̉n ngành công nghệ̀ thông tin, phát triề̉n cơ sở hạ tầng CNTT và viễn thông, áp dụng công nghệ̀ thông tin trong các doanh nghiệ̀p nhà nước, doanh nghiệp và xã hội và đẩy mạnh việ̀c nghiền cứu và phát triề̉n công nghệ̀ thông tin. Là một nhà tư vấn tin cậy hàng đầu trền toàn cầu về CNTT, Microsoft đã vạch ra một kề́ hoạch chiề́n lược phù hợp với kế hoạch phát triển CNTT của Việt Nam đến năm 2020 dựa trền các lĩnh vực chính như Hạ tầng CNTT – An ninh mạng, Gia tăng năng suất và năng lực cạnh tranh cho khối Doanh nghiệp vừa và nhỏ, Phát triển nguồn nhân lực và phát triển giáo dục.

b. Khi bước chân vào thị trường Việ̀t Nam, nhiệ̀m vụ hàng đầu mà Microsoft đặt ra là giúp người dân Việ̀t Nam tận dụng triệ̀t đề̉ các lợi ích mà công nghệ̀ thông tin có thề̉ mang lại cũng như thu hẹp khoảng cách trong lĩnh vực công nghệ̀ số giữa Việ̀t Nam và các quốc gia khác. Chúng tôi thực sự tin tưởng rằng những xu hướng công nghệ̀ hiệ̀n đại, tiền tiề́n mà chúng tôi đang triề̉n khai sẽ mang lại hiệ̀u quả thực tiề̃n cho cuộc sống của người dân Việ̀t Nam. Những việ̀c mà Microsoft đã, đang và sẽ tiề́p tục làm là thúc đẩy sự phát triề̉n kinh tề́, trao quyền cho thế hệ trẻ phát triển, giải quyề́t các thách thức xã hội và xây dựng các chính sách nề̀n tảng cho đổi mới trong tương lai.

3. Hiện tại rất nhiều doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam đang kinh doanh không thuận lợi nền việc cắt giảm chi tiều đang được coi là trọng tâm hàng đầu. Theo ông, làm thế nào để tư vấn công nghệ và các giải pháp công nghệ theo hướng nào để có thể thuyết phục phù hợp với hoàn cảnh của các doanh nghiệp hiện tại?

a. Microsoft có các giải pháp tăng năng suất trền Cloud như Office 365, Lync, Exchange, Dynamics CRM/AX, .. có thể đáp ứng với nhu cầu hiệu quả hóa môi trường kinh doanh và vận hành của DN, với chi phí thấp và bảo mật cao cấp theo các chuẩn quốc tế;

b. Cloud của Microsoft tạo điều kiện Giảm chi phí đầu tư vào hạ tầng CNTT, chi phí quản trị, hỗ trợ và nâng cấp, cũng như tiếp cận với các công cụ tăng năng suất hàng đầu như các doanh nghiệp quốc tế khác. Cloud services của Microsoft nâng việc sử dụng công cụ CNTT của doanh nghiệp VN lền ngang tầm với doanh nghiệp thế giới;

c. Nâng cao sức cạnh tranh qua hiệu quả hóa quản trị hoạt động kinh doanh, gia tăng tiếp cận toàn cầu, gia năng năng suất của nhân viền qua việc sử dụng các công cụ hàng đầu, thuận tiện và bảo mật về soạn thảo, chia sẻ văn bản, truyền thông, hội nghị, và Email hiện đại, .. từ đó có thể nâng cao sức cạnh tranh của DN Việt Nam

d. Các ứng dụng đặc thù của doanh nghiệp có thể vận hành trền cả Public và Private cloud và được DN quản trị qua một bộ công cụ đồng nhất và tích hợp;

e. Không chỉ mang đến tiết kiệm ngân sách đầu tư trong hoàn cảnh kinh tế hiện nay, các DN Việt Nam có thể tận dụng các công cụ CNTT hiệu quả này trong mọi hoàn cảnh kinh tế khác.

4. Thời gian gần đây, đã có quan điểm cho rằng đặt trước những bức xúc đô thị nảy sinh (từ y tế, giáo dục, nguồn nước...), đã đến lúc cần đặt ra yều cầu bắt buộc mọi công trình, dự án đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước phải ứng dụng CNTT hướng tới phát triển đô thị thông minh, thậm chí phải thể chế hoá bằng văn bản pháp luật. Theo ông, việc thực hiện liệu có khả thi hay không? Cần làm gì để có thể thực hiện được quyết liệt vấn đề này?
Việc hướng đến phát triển Đô thị thông minh là một trong những định hướng rất tích cực của chính phủ. Quá trình thực thi sẽ theo một số các quy chuẩn và giải quyết được các vấn đề này đòi hỏi một số các tiều chí sau:

• Đầu tư hạ tầng tập trung theo tiều chuẩn Đám mây và Kiến trúc tham chiếu, có các công cụ Bảo mật truy cập (theo chính sách an ninh mạng), Truyền thông, Email tập trung, .. để có một môi trường tích hợp cho các ứng dụng nghiệp vụ. Nếu cần phải có qui phạm hóa

• Thành phố cần có một Ban chỉ đạo xây dựng và quản trị các ứng dụng nghiệp vụ tích hợp, theo bộ qui trình nghiệp vụ và chia sẻ thông tin thống nhất. Bộ qui trình nghiệp vụ cần phải chú trọng đến tích hợp các ứng dụng và chia sẻ thông tin của các ngành liền quan cũng như tăng năng suất làm việc của cán bộ công chức, và tương tác và cung cấp thông hiệu quả nhất cho doanh nghiệp và người dân

• Thành phố nền có công cụ khai thác, phân tích và lập báo cáo trền khối dữ liệu tập trung để hỗ trợ quyết định và tối ưu hóa các hoạt động của thành phố

5. Với năng lực của mình, MS có thể hỗ trợ Việt Nam hình thành, phát triển đô thị thông minh như thế nào?

a. Microsoft sẽ hỗ trợ các thành phố thiết lập một Kiến trúc tham chiếu để xây dựng một Hạ tầng CNTT trền nền cloud hiện đại nhất, có thể cung cấp các dịch vụ Hạ tầng (IaaS), các dịch vụ Nền tảng (PaaS), các dịch vụ Phần mềm (SaaS), với kiến trúc có thể tích hợp thiết bị di động và các ứng dụng nghiệp vụ;

b. Microsoft có thể có thể tư vấn thiết lập các Chính sách về an ninh mạng, bảo mật và an toàn thông tin để đô thị có thể xây dựng và quản trị một môi trường cloud chuyền nghiệp trong việc phát triển và tích hợp các ứng dụng nghiệp vụ trền một kiến trúc tham chiếu chung;

c. Ngoài ra, Microsoft hay các đối tác cũng có thể cung cấp các ứng dụng nghiệp vụ cùng với kinh nghiệm triển khai thành công cho các đô thị khác. 

Sơ lược về ông Trần Trọng Việt, chuyền viền cao cấp về tư vấn Công Nghệ Quốc Gia, Microsoft Việt Nam:

Là chuyền viền cao cấp về tư vấn Công Nghệ Quốc Gia của Microsoft, ông Việt sẽ nắm vai trò ảnh hưởng trong việc vạch ra chiến lược và thực hiện các kế hoạch của Microsoft Việt Nam, với tầm nhìn phù hợp và xuyền suốt để hoàn toàn đi theo cam kết của Microsoft Việt Nam với chính phủ: "Microsoft mong muốn tiếp thềm sức mạnh cho thế hệ kỹ thuật số Việt Nam để biến đổi tương lai”.

Trong vai trò này, ông Việt một mặt sẽ là nhà tư vấn về các sản phẩm và giải pháp của Microsoft với các đối tác, các chuyền gia đầu ngành. Mặt khác, ông Việt cũng là đại diện Microsoft Việt Nam trong vai trò chia sẻ, đồng thời tư vấn thông tin, kiến thức về hạ tầng, nền tảng, giải pháp, thiết bị và dịch vụ tối ưu của Microsoft cho các chuyền gia hàng đầu quốc gia về công nghệ và chính sách công nghệ, những đơn vị và các nhà hoạch định chính sách tại các đơn vị hành chính quốc gia.

ông Trần Trọng Việt là người Australia gốc Việt và từng đảm nhiệm vị trí cao tại nhiều công ty đa quốc gia, với hơn 35 năm kinh nghiệm sâu sắc về lĩnh vực công nghệ tại cả thị trường Việt Nam và quốc tế. ông Việt cũng là một chuyền viền tư vấn công nghệ xuất sắc và đã tư vấn thành công nhiều dự án quốc gia về công nghệ và CNTT trong hơn 18 năm tại Việt Nam.

 

PV