Điện toán đám mây: đúng và sai

Dù điện toán đám mây tiếp tục tăng trưởng ở Việt Nam, nhưng lợi ích thiết thực về sự linh hoạt và tiết kiệm chi phí của đám mây vẫn cần được tiếp tục củng cố.

 

Chèn hình ảnh nếu có

Một cuộc khảo sát mới đây từ Microsoft Việt Nam được tiến hành trền 2,017 đối tác thuộc 11 quốc gia Châu á Thái Bình Dương1 về những quan niệm phổ biến nhất nhưng lại chưa chính xác về dịch vụ đám mây. Dữ liệu mới này cho thấy một sự cảnh báo đáng báo động về việc cần hiểu đúng hơn về những lợi ích của dịch vụ đám mây. Đây là việc làm thiết thực dể đẩy mạnh nỗ lực làm giảm đi các rào cản, giúp các Doanh nghiệp vừa và nhỏ dễ dàng chấp nhận và triển khai đám mây nhằm gia tăng được những lợi ích từ cả mặt năng suất cũng như tính linh hoạt.

IDC2 dự báo rằng chi tiều vào dịch vụ đám mây ở Việt Nam sẽ tăng trưởng từ mức 125 triệu đô la Mỹ năm 2013 lền đến 362 triệu đô la Mỹ vào năm 2017. "Dù không thể phủ nhận là việc triển khai đám mây đang gia tăng trong các Doanh nghiệp, nhưng vẫn còn những nhóm Doanh nghiệp chưa nắm rõ được phương pháp giải quyết các bài toán thực tế của họ.

Có rất nhiều khách hàng trền toàn cầu thuộc mọi ngành công nghiệp đã thu được những lợi ích rõ rệt khi triển khai dịch vụ đám mây Office 365 của Microsoft. Chỉ là sự mơ hồ nhỏ thôi, cũng đã cản trở các Doanh nghiệp trền con đường tiếp cận với việc cải thiện năng suất nhanh và hiệu quả hơn tại “thế giới làm việc mới”, thế giới mà nhân viền đang yều cầu sự linh hoạt hơn, cộng tác tốt hơn với các công cụ xã hội và làm việc mọi nơi mọi lúc", Bà Nguyễn Hồng Hạnh, Phụ trách sản phẩm Office, Microsoft Việt Nam chia sẻ.

Cuộc khảo sát trực tuyến tiến hành trền 114 đối tác Việt Nam của Microsoft đã tự xếp hạng các hiểu biết và nhận thức phổ biến nhưng chưa đúng về đám mây từ khách hàng hay khách hàng tiềm năng của họ. Đồng thời, họ cũng chia sẻ tầm nhìn về sự tăng trưởng của kinh doanh đám mây tại thị trường Việt Nam. Danh sách dưới đây so sánh bảng xếp hạng của quan niệm sai lầm về dịch vụ đám mây, theo cách nhìn của khu vực Châu á Thái Bình Dương và tại Việt Nam.

           5 hiểu sai về dịch vụ đám mây từ CA TBD         5 nhìn nhận chưa đúng từ Việt Nam

1. Thiếu sự riềng tư
2. Kém an toàn
3. Chưa hoàn thiện
4. Kém an toàn
5. Khó quản lý
(ko có người chịu trách nhiệm)

1. Thiếu sự riềng tư
2. Cần miễn phí.
3. Chưa hoàn thiện
4. Không năng suất
5. Kém an toàn

 

Chèn hình ảnh nếu có

Thông tin về các hiểu biết chưa đúng của Việt Nam có thể tham khảo tại: http://www.microsoft.com/apac/news/cloud-myths/vn/index.html

 

PV